Skip to content

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Zastanawiałaś/eś się kiedyś, jak skutecznie zabezpieczyć owoc Twojej ciężkiej pracy przed nieuczciwą konkurencją? W dzisiejszym świecie, gdzie pomysły i innowacje przemieszczają się szybciej niż kiedykolwiek, prawna ochrona produktów jest nie tyle opcją, co koniecznością! Czy to innowacyjny gadżet, czy też oryginalny design – każdy produkt jest wyjątkowy i zasługuje na ochronę.

Dlaczego ten artykuł jest dla Ciebie? Bo niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem rynkowym, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w świecie biznesu, znajomość podstawowych zasad ochrony prawnej Twoich produktów jest kluczowa, aby móc skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju firmy i sprzedaży.

W tym przewodniku przeprowadzę Cię przez meandry prawnych aspektów ochrony produktów. Omówię dostępne narzędzia i strategie, dzięki którym możecie zabezpieczyć Twoje dzieła przed plagiatem, naśladownictwem, a także nieautoryzowanym wykorzystaniem. Omówię przepisy dotyczącące zwalczania nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także praw autorskich, które mogą okazać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w biznesowych zmaganiach.

W tym artykule skupię się przede wszystkim na tym w jakis sposób można chronić nazwę produktu, jak również jego zewnętrzny wygląd lub nawet samo opakowanie.

 

Prawna ochrona produktów to sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej

Prawa autorskie. Czy zawsze zapewnią ochronę Twojego produktu?

Jeżeli jesteś twórcą produktu to zapewne już nawet intuicyjnie ochrony swojego produktu możesz poszukiwać w przepisach dotyczących praw autorskich. W końcu wymyśliłeś swój produkt, zaprojektowałeś jego wygląd, stworzyłeś nazwę, etykietę, opakowanie (lub komuś to zleciłeś), więc na pewno przysługują Ci prawa autorskie. Niestety nie zawsze tak jest.

Tak będzie, pod warunkiem jednak, że będą to elementy twórcze. Co to oznacza? Niestety w praktyce znaczna część produktów lub ich elementów, które powszechnie może być uważana za utwór w rzeczywistości wcale tym utworem nie jest. Wynika to z tego, że aby dany element w ogóle mógł podlegać ochronie prawno autorskiej to musi mieć tzw. indywidualny charakter. Wiele produktów posiada cechy, które wynikają z ich funkcji i które występują w każdym podobnym produkcie, nie maja one indywidualnego charakteru i co za tym idzie nie są utworem.

Problematyczna może być również ochrona na gruncie praw autorskich nazwy produktu, ponieważ sporne jest to, czy pojedyncze słowo może w ogóle stanowić utwór. Wielokrotnie więc skorzystanie z ochrony prawno autorskiej będzie od Ciebie wymagało wykazania, że wymyślona przez Ciebie nazwa w ogóle stanowi utwór i podlega ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim.

W tym kontekście warto też wspomnieć, że prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste przysługują twórcy i nie mogą być zbyte (jest to np. możliwość oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem). Natomiast prawa autorskie majątkowe mogą być przedmiotem obrotu i dotyczą sfery czerpania korzyści majątkowych z utworu.

Prawa autorskie powstają samoistnie z mocy prawa, nie istnieje też
żaden ich rejestr. Kwestia ta zostaje wspomniana w szczególności z uwagi
na to, że gdy przedsiębiorstwo zleca na zewnątrz wykonanie np. właśnie
logotypu, to niezwykle istotne jest zawarcie umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie. Bez tego niemożliwe będzie skorzystanie z roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Co ważne, taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej,
co oznacza, że niewystarczająca jest wymiana np. podpisanych skanów.
Umowa określać musi również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych
praw autorskich oraz wskazywać pola eksploatacji. Przedsiębiorca może
również nabyć majątkowe prawa autorskie na mocy przepisów prawa,
np. jako pracodawca w stosunku do utworów swoich pracowników, które
powstają Prawa autorskie w działalności przedsiębiorstwa w ramach
wykonywania ich obowiązków pracowniczych.

Sporym minusem jest jednak, że jeżeli będziesz chciał opierać ochronę swojego produktu na prawach autorskich to praktycznie zawsze czeka Cię długi i kosztowny proces sądowy. Nie istnieje bowiem żaden rejestr utworów i w związku z tym za każdym razem gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw to będziesz musiał w ogóle udowodnić, że Ci one przysługują. Będziesz musiał wykazać, że jesteś twórcą utworu, a wielokrotnie również, że to co stworzyłeś w ogóle jest utworem. Tak jak pisałem powyżej – nie zawsze tak jest i najpewniej to będzie jedna z linii obrony Twojego konkurenta.,

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak wyegzekwować naruszenie?

Kolejnym prawnym „narzędziem” po które jako producent możesz sięgnąć w celu ochrony produktu są przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co ważne, ustawa ta jako czyn nieuczciwej konkurencji definiuje nie tylko używanie wprowadzającego w błąd oznaczenia produktu, ale naśladowanie gotowego produktu.

Na podstawie więc przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możesz dochodzić swoich roszczeń związanych z tym, że konkurent użył podobnej nazwy produktu lub też po prostu go skopiował.

W razie natomiast dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może
żądać:

 1. zaniechania niedozwolonych działań,
 2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 4. naprawienia wyrządzonej szkody – na zasadach ogólnych,
 5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści – na zasadach ogólnych,
 6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny
  związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa
  narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Mając na uwadze powyższe, mogłoby wydawać się, że nazwa przedsiębiorstwa czy też marka, na podstawie przepisów prawa chronione są na tyle mocno, że nie jest konieczne podejmowanie przez przedsiębiorców żadnych działań. Nic bardziej mylnego. W przypadku jakiegokolwiek bowiem sporu o markę, aby możliwe było skorzystanie z roszczeń, których źródło znajdziemy w przepisach omówionych wcześniej ustaw, konieczne jest udowodnienie swoich praw. Chodzi tutaj głównie o wykazanie, jaka konkretna marka jest wykorzystywana, przez kogo, na jakim obszarze i od jakiego czasu.

W praktyce bywa to bardzo trudne, nawet jeżeli istotnie wykorzystujemy dane oznaczenie w obrocie gospodarczym od wielu lat. Nie zawsze bowiem nazwa produktu wskazywana jest chociażby na fakturach sprzedażowych, a zamiast tego znajdują się tam określenia bardziej ogólne, dotyczące np. rodzaju produktu. W konsekwencji, nawet jeżeli produkt sprzedawany jest od lat, czasami trudne bywa udowodnienie, a co najmniej wymagające przeprowadzenia szerszego postępowania dowodowego, że sygnowany jest on konkretną marką.

Praktyczna ochrona marki może być więc bardzo trudna, w szczególności, gdy temat ten podejmowany jest dopiero w przypadku powstania sytuacji spornej. Niestety, wówczas często już jest za późno na podjęcie jakichkolwiek działań prewencyjnych i ochrona marki bazować może jedynie na ogólnych, często trudnych do wyegzekwowania, przepisach prawa.

 

Porozmawiaj z ekspertem

Zależy Ci na tym, żeby skutecznie chronić produkt przed nieuczciwą konkurencją? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej produktu.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona produktu o "krótkim życiu"

Warto też wspomnieć, że produkt może być chroniony na podstawie unijnych przepisów jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego chroni jednak wyłącznie przed kopiowaniem. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy zapewni więc Ci ochronę jedynie przed sytuacją, że konkurent wypuści na rynek produkt identyczny jak Twój. Jeżeli będzie on jedynie podobny to ta ochrona będzie niewystarczająca (inaczej jest w przypadku wzorów zarejestrowanych, które chronią również przez naśladownictwem).

Co ważne ochronę taką uzyskujesz z mocy prawa już w momencie publicznego udostępnienia produktu i trwa ona przez 3 lata. Tego rodzaju ochrona może zatem okazać się odpowiednia głównie dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty cieszące się krótkim zainteresowaniem klientów. W przypadku bowiem gdy będzie zależało Ci na ochronie dłuższej niż 3 lata to niezarejestrowany wzór wspólnotowy okaże się dalece niewystarczający.

Dużym minusem niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego są również (ponownie) problemy dowodowe. W przypadku jakiegokolwiek sporu o prawa do wzoru wspólnotowego zawartego w danym produkcie, żeby skorzystać z jego ochrony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, będziesz musiał udowodnić kiedy wprowadziłeś produkt na rynek, czyli od kiedy wzór jest chroniony, a także, że jesteś właścicielem tego wzoru wspólnotowego. Czy w momencie wprowadzania produktu na rynek myślisz o tym, żeby zabezpieczyć dowody na powyższe okoliczności? No właśnie. Prawdopodobnie jest to ostatnia rzecz, którą się wówczas zajmujesz. To wszystko natomiast może doprowadzić do tego, że realnie skorzystanie z ochrony wzoru jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy może być bardzo trudne, właśnie ze względu na problemy z udowodnieniem swoich praw.

Rejestracja nazwy lub wyglądu produktu. Zastrzeżenie znaku towarowego!

Czy jest zatem sposób na skuteczną ochronę produktu, bez zmartwień o konieczność toczenia długotrwałych sporów sądowych? Tak! Jest to rejestracja znaku towarowego. Czy rejestracja znaku towarowego to jedyny sposób na ochronę marki? Nie, z pewnością nie jedyny i korzystając z wyżej opisanych możliwości możesz próbować wyegzekwować od konkurenta zaprzestanie nieuczciwych działań. Czy jako prawnik uważam, że rejestracja znaku towarowego to najlepszy sposób na ochronę marki zarówno nazwy, logotypu, jak i wyglądu produktu? Zdecydowanie tak!

Pozwolę więc sobie skupić się właśnie na kwestii rejestracji znaku towarowego. Jakie są główne korzyści z rejestracji znaku towarowego produktu?

Przyznasz, że tych korzyści jest całkiem sporo? A to tylko kilka podstawowych. Znak towarowy to doskonałe narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją.

 

Więcej na temat procedury rejestracji znaku towarowego przeczytasz w artykułach:

Jak zastrzec znak towarowy produktu?

Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację znaku towarowego swojego produktu musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci określić zakres Twojego zgłoszenia, jak i koszty z tym związane.

 • Pytanie 1: Czy chcesz zastrzec nawę produktu, logotyp, czy może inny rodzaj znaku?
 • Pytanie 2: Na jakim terytorium chcesz zastrzec znak towarowy?
 • Pytanie 3: Dla jakich towarów/usług chcesz zastrzec znak towarowy?
 

Jaki rodzaj znaku towarowego wybrać w celu ochrony produktu?

Zanim rozpoczniesz proces rejestracji musisz zdecydować jaki rodzaj znaku towarowego chcesz zastrzec. Możliwości jest naprawdę sporo, ale w zdecydowanej większości producenci w przypadku ochrony brandu wybierają pomiędzy znakami słownymi i słowno-graficznymi.
 

Znak towarowy słowny to po prostu nazwa. Natomiast znak słowno-graficzny to logotyp jako całość, czyli nazwa w połączeniu z grafiką. Jeżeli zależy Ci na ochronie zarówno nazwy, jak i tego jak wygląda logotyp Twojego produktu to najlepszym wyjściem jest rejestracja zarówno znaku słownego, jak i słowno – graficznego. Te dwa rodzaje znaków doskonale się uzupełniają i niwelują swoje minusy. Musisz bowiem pamiętać, że rejestracja znaku słownego zapewnia ochronę wyłącznie nazwy i w ogóle nie chroni tego jak wygląda Twoja marka. Natomiast znak słowno-graficzny co prawda zapewnia ochronę elementów graficznych, ale jednocześnie słabiej chroni samą nazwę.

Więcej na temat plusów i minusów poszczególnych rodzajów znaków towarowych przeczytasz w artykule: Jak zastrzec nazwę lub logo firmy i ile to kosztuje?

W przypadku ochrony produktów istotne znaczenie mogą mieć również tzw. niekonwencjonalne znaki towarowego. Jako znak towarowy przestrzenny chroniony może być bowiem ogólny wygląd produktu lub opakowanie produktu. Ciekawym rozwiażaniem jest również ochrona znaków towarowych pozycyjnych, które gwarantują wyłączność na użycie przykładowo danego koloru, czy kształtu w określonym miejscu produktu (np. trzy paski w butach Adidas lub czerwona podeszwa w butach Louboutin) 

Terytorium rejestracji. Czy da się zastrzec znak na cały świat?

Rejestrując znak towarowy musisz zdecydować się na konkretne terytorum ochrony. Często gdy pytam klientów gdzie chcieliby zarejestrować swój znak otrzymuje odpowiedź, że na całym świecie. Niestety nie do końca jest to możliwe, a już na pewno nie w ramach jednej procedury. Wynika to z tego, że znak towarowy najpierw trzeba zgłosić przykładowo w UE, a następnie w ramach procedury międzynarodowej można rozsrzeczyć ochronę na inne Państwa jak przykładowo USA, UK, czy Kanada.

Tak naprawdę najszerzą ochronę zapewnia rejestracja unijnego znaku towarowego. Gwarantuje ona ochronę we wszystkich państwach członkowskich. To właśnie na rejestraję unijnego znaku towarowego najczęściej decydują się producenci. 

Oczywiście rynek rejestracji powinien być bezpośrednio związany z docelowym rynkiem do którego kierowany jest produkt i jeżeli w Twoim przypadku rynkiem docelowym jest USA to powinieneś od razu pomyśleć od rejestracji w tym właśnie kraju. W przeważającej jednak więkoszości przypadków na początku rejestracja w UE jest optymalna, a w dalszej kolejności ochrona rozszerzana jest najczęściej na USA i Wielką Brytanię.

Jeżeli natomiast Twój produkt kierowany jest wyłącznie na rynek Polski to wystarczająca będzie rejestracja w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Klasyfikacja Nicejska, czyli dla jakich towarów i usług zastrzec znak?

Kolejna ważna informacja jest taka, że tak ja nie ma możliwości generalnie zastrzeżenia znaku „na cały świat”, tak nie jest też możliwe zastrzeżenia znaku towarowego „w ogólności”. Każdy znak towarowy rejestrowany jest dla konkretnych towarów i usług. Te towary i usługi wyznaczają zakres ochrony Twojego znaku towarowego.

To jakie klasy powinieneś wybrać zależy od tego jakiego rodzaju produkty wprowadzasz na rynek. Przykładowo odzież i obuwie to klasa 25, natomiast meble to klasa 20. Generalnie Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

To co jest zatem kluczowe przy rejestracji znaku towarowego produktu to analiza dla jakich konkretnie produktów znak ma być zastrzeżony. Czyli jakie produkty sygnowane są lub będą rejestrowanym znakiem towarowym. Dotyczy to każdego rodzaju znaku towarowego, czyli zarówno gdy rejestrujesz nazwę lub logotyp produktu, jak i wtedy gdy zdecydujesz się na rejestrację wyglądu opakowanie w formie znaku towarowego przestrzennego. To o czym warto pamiętać to ujęcie również w wykazie klasy usługowej numer 35 dotyczącej usług sprzedaży (koniecznie w powiązaniu z konkretnymi produktami).

Więcej na temat klas Klasyfikacji Nicejskiej przeczytasz w artykule: Klasyfikacja Nicejska. Jakie klasy wybrać rejestrując znak towarowy?

 

Chcesz zastrzec swój produkt?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twój produkt i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Rejestracja wzoru przemysłowego. Sposób na ochronę wyglądu produktu.

Doskonałym sposobem na ochronę produktu jest rejestracja wzoru przemysłowego! Dotyczy to głównie produktów fizycznych, ale jako wzór przemysłowy chroniony może być także np. layout strony internetowej czy aplikacji.

Dzięki rejestracji produkt chroniony jest jako całość. Ochronie podlega jego kształt, kolorystyka, faktura. Nie są w ten sposób chronione natomiast cechy funkcjonalne produktu czy elementy niewidoczne w normalnym użytkowaniu. Podkreślić trzeba też, że nie każdy produkt nadaje się do rejestracji jako wzór przemysłowy. Wzorem przemysłowym może być produkt, który posiada dwie cechy: jest nowy i ma indywidualny charakter.

Wzór przemysłowy uważany jest za nowy, jeżeli przed datą zgłoszenia go do Urzędu Patentowego identyczny wzór nie został publicznie udostępniony, a sam zgłaszany wzór został ujawniony nie więcej niż 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Wzór przemysłowy cechuje natomiast indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje on u zorientowanego użytkownika (dostatecznie świadomego i poinformowanego), różni się od wrażenia wywołanego przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której został on zgłoszony do rejestracji.

Co jednak istotne, brak tych cech nie uniemożliwia rejestracji wzoru, ponieważ Urząd co do zasady ich nie bada. Brak tych cech może być jednak podstawą do unieważnienia wzoru przemysłowego. Warto więc zadbać o niezwłoczną rejestrację wzoru przemysłowego jeszcze przed wprowadzeniem produktu do obrotu albo zaraz po tym, jak zacznie się jego dystrybucja. Uchronić się można w ten sposób od sytuacji, że nieuczciwy konkurent „ukradnie” produkt i zacznie jego dystrybucję jako własny, a co gorsza – dokona na swoją rzecz rejestracji wzoru przemysłowego.

Podobnie bowiem jak w przypadku znaków towarowych, tak również w przypadku wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym funkcjonuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Jeżeli wprowadzony na rynek zostaje produkt bez jego rejestracji, każdorazowo istnieje ryzyko, że nieuczciwy konkurent zarejestruje na swoją rzecz ten produkt jako wzór przemysłowy. Wynika to z tego, że jak zostało wcześniej wspomniane, Urząd Patentowy nie bada co do zasady nowości, indywidualnego charakteru ani praw do wzoru przemysłowego.

Co za tym idzie, taki wzór przemysłowy zostanie zarejestrowany, a dopiero później możliwe będzie jego unieważnienie. Co oczywiste, taka procedura, po pierwsze, wygeneruje dodatkowe koszty związane chociażby z obsługą prawną po stronie prawowitego właściciela produktu, a po drugie – co niezwykle istotne – do czasu unieważnienia prawa wyłącznego właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego będzie mógł podejmować działania mające na celu uniemożliwienie wprowadzenia tegoż wzoru do obrotu, np. poprzez blokowanie ofert w serwisach typu marketplace.

Łatwo sobie wyobrazić, jak duże może to wygenerować straty dla przedsiębiorstwa. Również w tym przypadku sprawdzi się banalna maksyma, że lepiej zapobiegać niż leczyć i mając na względzie ochronę biznesu, zdecydowanie korzystniej będzie objąć ochroną nowe i indywidualne produkty jako wzory przemysłowe, niż później toczyć – rzecz jasna całkiem słuszną, ale jednak kosztowną i czasochłonną – batalię o ich odzyskanie.

Więcej na temat procedury rejestracji wzoru przemysłowego przeczytasz w artykułach:

Znak towarowy przestrzenny czy wzór przemysłowy? Jak lepiej chronić wygląd produktu?

Po przeczytaniu poprzednich akapitów możesz zdać sobie pytanie, że skoro wygląd produktu można chronić zarówno jako znak towarowy przestrzenny, jak i wzór przemysłowy, to czym różni się ta ochrona i na które rozwiązanie lepiej wybrać?

W praktyce zarejestrowanie chociażby opakowania produktu jako przestrzenny znak towarowy bywa efektywniejsze z tego względu, że ochronę takiego znaku można przedłużać co 10 lat, w zasadzie w nieskończoność (przykładowo czeski znak towarowy piwa Pilsner chroniony jest od 1859 r.)

Ochrona natomiast wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat (podzielona na 5-cio letnie okresy).

Co jednak ważne, wzór przemysłowy musi charakteryzować się nowością i indywidualnym charakterem, czyli musi odróżniać się od innych tego rodzaju wytworów dostępnych na rynku (niezależnie od branży). Spełnienie tej przesłanki bywa trudne nie tylko w sytuacji gdy konkurencja wykorzystuje podobny wzór, ale też w przypadku gdy sami wprowadzamy na rynek dany wzór, dłużej niż od 12 miesięcy. 

Co prawda najczęściej taki wzór uda się zarejestrować, ale będzie go bardzo łatwo unieważnić, więc w praktyce ochrona uzyskana w ten sposób może być iluzoryczna.

 

Prawna ochrona produktu. Podsumowanie

 1. Ochrona prawna produktów jest kluczowa w świecie szybkich innowacji i nieuczciwej konkurencji. Znajomość podstaw ochrony prawnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oraz praw autorskich, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, aby móc skupić się na rozwoju firmy.

 2. Prawa autorskie mogą chronić twórcze aspekty produktu, takie jak design, nazwa, etykieta, czy opakowanie, pod warunkiem, że posiadają one indywidualny charakter. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne, a majątkowe mogą być przedmiotem obrotu. Wartość majątkowych praw autorskich jest szczególnie istotna przy zlecaniu prac, jak projektowanie logotypu.

 3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oferuje narzędzia do walki z naśladownictwem i wprowadzającym w błąd oznaczeniem produktu. Przepisy te pozwalają na dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń, jednak wymagają dowodzenia swoich praw w praktyce.

 4. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy oferuje ochronę przed kopiowaniem dla produktów „o krótkim życiu”. Jest to forma ochrony, która trwa 3 lata od momentu publicznego udostępnienia produktu, ale wiąże się z trudnościami dowodowymi w przypadku sporu.

 5. Rejestracja znaku towarowego to rekomendowana metoda ochrony nazwy, logotypu, oraz wyglądu produktu, zapewniająca szereg korzyści, takich jak wyłączność na używanie znaku, możliwość blokowania podobnych rejestracji, oraz łatwość w egzekwowaniu praw.

 6. Wybór rodzaju znaku towarowego i jego terytorium ochrony powinien być dopasowany do potrzeb biznesowych. Rejestracja unijnego znaku towarowego zapewnia ochronę we wszystkich państwach członkowskich, a wybór klas Klasyfikacji Nicejskiej determinuje zakres ochrony dla określonych towarów i usług.

 7. Rejestracja wzoru przemysłowego jest skutecznym sposobem na ochronę wyglądu produktu, obejmując kształt, kolorystykę, i fakturę. Ochrona taka jest możliwa dla produktów nowych i mających indywidualny charakter, a jej maksymalny okres to 25 lat.

Istnieje szereg strategii prawnej ochrony produktów, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać, aby zabezpieczyć swoje innowacje i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Rejestracja znaku towarowego i wzoru przemysłowego, wraz z rozważnym wykorzystaniem przepisów dotyczących praw autorskich i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowią kluczowe elementy ochrony własności intelektualnej.

 1.  

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy lub wzór przemysłowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię prawnej ochrony Twojego produktu.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzedaż znaku towarowego a przeniesienie praw autorskich?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży znaku towarowego, w tym również co do kwestii praw autorskich

Grants for trademark registration in the EU. SME Fund 2024 (FAQ)

Next edition of the SME Fund Program. Grant of 1,000 EUR for trademark registration in 2024. Don't let the competition get ahead of you!

Dofinansowanie na zgłoszenie znaku towarowego. SME Fund 2024 (FAQ)

Kolejna edycja programu SME Fund. Dotacja 1.000 EUR na rejestrację znaku towarowego w 2024 roku. Nie daj wyprzedzić się konkurencji!