Skip to content

Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego w 2024 roku

Gdy zdecydujesz się na rejestrację znaku towarowego warto żebyś wiedział jakie opłaty urzędowe musisz uiścić na rzecz Urzędu Patentowego. Bardzo ważna informacja jest taka, że koszt rejestracji znaku towarowego uzależniony jest od liczby Klasyfikacji Nicejskiej. Obowiązuje tu prosta zasada – im więcej klas, tym wyższa opłata urzędowa.
 
Druga ważna informacja jest taka, że ochrona znaku towarowego udzielana jest na 10 lat. Jeżeli więc nawet koszt rejestracji może wydawać się spory, to jednak należy wziąć pod uwagę, że jest to opłata za 10 lat ochrony. Kolejne opłaty, za przedłużenie ochrony, trzeba będzie uiścić dopiero po upływie pierwszego okresu ochronnego wynoszącego 10 lat. Ochronę znaku można przedłużać na koleje 10-cio letnie okresy.

Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce

Jeżeli chcesz zarejestrować znak towarowy w Polsce podanie o rejestrację składa się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura przed polskim urzędem trwa zazwyczaj ok. 6 miesięcy. Poniższe opłaty dotyczą zgłoszenia w formie elektronicznej.
 
W momencie zgłoszenie musisz ponieść następujące opłaty:
  1. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 400 zł
  2. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w każdej kolejnej klasie – 120 zł
Po wydaniu przez urząd decyzji o rejestracji Twojego znaku musisz uiścić opłaty za ochronę:
  1. Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę – 400 zł
  2. Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 zł

Przykładowy koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce

Klient – spółka będąca właścicielem marki Jungle Boogie – zdecydował się na rejestrację zarówno znaku towarowego słownego (nazwa), jak i znaku słowno – graficznego (logotyp). W związku z tym, w imieniu tego Klienta prowadziłem dwa postępowania rejestrowe (oba zakończyły się sukcesem). Jedno dotyczące znaku słownego i drugie znaku słowno-graficznego.

Klient zdecydował się na ochronę obu znaków w 3 klasach: 21,31 i 35. Opłaty urzędowe od jednego znaku wyniosły więc 1.930 zł (640 zł opłaty za zgłoszenie, 1.200 zł opłaty za 10 lat ochrony, 90 zł za publikację). 3.860 zł – to łączna wysokość opłat urzędowych za rejestrację dwóch znaków. Jeżeli jednak opłatę urzędową podzielimy przez czas ochrony to okazuje się, że ten Klient za bezpieczeństwo swojej marki zapłacił niewiele ponad 32 zł miesięcznie (kalkulacja uwzlędnia wyłącznie opłaty urzędowe).

R.347040

Jungle Boogie

R.347039

Inny Klient, właściciel marki Grupa P4B, zdecydował się na rejestrację wyłącznie znaku słownego w 1 klasie.

Łącznie opłaty urzędowe wyniosły go 890 zł (400 zł opłaty za zgłoszenie, 400 zł opłaty za 10 lat ochrony, 90 zł za publikację). Klient ten za bezpieczeństwo swojej marki zapłacił niecałe 8 zł miesięcznie (kalkulacja uwzlędnia wyłącznie opłaty urzędowe).

Grupa P4B

R.343476

Koszt rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zarejestrować unijny znak towarowy, chroniony w całej Unii Europejskiej, podanie o rejestrację składa się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Procedura przed unijnym urzędem trwa zazwyczaj ok. 4 miesiące. Poniższe opłaty dotyczą zgłoszenia w formie elektronicznej.
 
To co odróżnia unijną rejestrację od rejestracji w Polsce jest to, że rejestrując unijny znak towarowy od razu musisz uiścić opłatę za 10 lat ochrony. Plusem tego jest np. to, że od razu całą opłatę urzędową możesz „wrzucić w koszty”. Minusem natomiast to, że jeżeli rejestracja się nie powiedzie to cała opłata przepadnie.
 
W momencie zgłoszenie musisz ponieść następujące opłaty:
  1. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie – 850 EUR
  2. Opłata za drugą klasę – 50 EUR
  3. Opłata za 3 i każdą kolejną klasę – 150 EUR

,

Przykładowy koszt rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej

Klientka, która jest właścicielem marki Spirami zdecydowała się na rejestrację zarówno znaku towarowego słownego (nazwa), jak i znaku słowno – graficznego (logotyp). W związku z tym, w jej imieniu prowadziłem dwa postępowania rejestrowe przed EUIPO (oba zakończyły się sukcesem). Jedno dotyczące znaku słownego i drugie znaku słowno-graficznego.

Klientka zdecydowała się na ochronę obu znaków w 2 klasach: 28 i 35. Opłaty urzędowe od jednego znaku wyniosły więc 900 EUR.  Kwota 1.800 EUR to łączna wysokość opłat urzędowych za rejestrację dwóch znaków. Jeżeli jednak opłatę urzędową podzielimy przez czas ochrony to okazuje się, że Klientka za bezpieczeństwo swojej marki na terenie całej UE zapłaciła 15 EUR miesięcznie (kalkulacja uwzlędnia wyłącznie opłaty urzędowe).

EUTM – 018717180

Spirami

EUTM – 018717179

Inny Klient, właściciel marki tachobit, zdecydował się na rejestrację wyłącznie znaku towarowego słowno – graficznego1 klasie.

Łącznie opłaty urzędowe wyniosły 850 EUR. Klient ten za bezpieczeństwo swojej marki zapłacił niewiele ponad 7 EUR miesięcznie (kalkulacja uwzlędnia wyłącznie opłaty urzędowe).

EUTM – 018069932

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.