Skip to content

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Zarejestrowanie znaku towarowego to kluczowy element strategii ochrony własności intelektualnej każdego przedsiębiorcy. Daje to prawo do wyłącznego korzystania z oznaczenia w obrocie gospodarczym oraz możliwość dochodzenia roszczeń wobec osób naruszających to prawo. Jednakże, aby ochrona była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak – należy go także aktywnie używać. W przeciwnym razie, można spotkać się z nieprzyjemnym zaskoczeniem w postaci wniosku o wygaszenie prawa ochronnego ze względu na jego brak używania. W przypadku braku rzeczywistego używania znaku problematyczne może być realne wyegzekwowanie swoich praw, chociażby w postępowaniu sprzeciwowym lub w sprawie o unieważnienie innego znaku towarowego.

Znaczenie rzeczywistego używania znaku towarowego

Rzeczywiste używanie znaku towarowego to nie tylko jego posiadanie w rejestrze. Zgodnie z prawem, aby utrzymać prawo ochronne, znak musi być aktywnie wykorzystywany w obrocie gospodarczym. To oznacza, że musi być widoczny na produktach, usługach, materiałach marketingowych, w reklamach czy na stronie internetowej firmy. Dzięki temu konsumenci kojarzą dany znak z konkretnym przedsiębiorcą i oferowanymi przez niego towarami czy usługami, czyli dane oznaczenie używane jest w funkcji znaku towarowego. Jest to kluczowe dla realnej ochrony marki.

Dlaczego brak używania znaku towarowego jest ryzykowny?

Prawo własności przemysłowej jest jasne – jeżeli znak towarowy nie jest używany przez okres pięciu lat, może zostać wygaszony na wniosek zainteresowanej strony. Takie przepisy mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których przedsiębiorcy rejestrują znaki bez zamiaru ich używania, blokując tym samym możliwość korzystania z tych oznaczeń przez inne podmioty. To ważne, aby oznaczenia, które są zarejestrowane, były faktycznie używane i pełniły rolę znaków towarowych w obrocie gospodarczym. W tym celu oznaczenia te muszą być wykorzystywane do sygnowania towarów lub usług dla których są zarejestrowane.

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Wykazanie używania znaku towarowego w postępowaniu spornym

W trakcie postępowania sprzeciwowego, kiedy to zgłaszający sporny znak kwestionuje używanie znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu, obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku spoczywa na jego właścicielu. Jeśli od daty rejestracji znaku towarowego minęło więcej niż pięć lat, osoba zgłaszająca sporny znak może zażądać dowodów na używanie znaku, który jest podstawą sprzeciwu. W takiej sytuacji właściciel musi przedstawić konkretne dowody potwierdzające, że znak był używany w sposób ciągły i do sygnowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Brak używania znaku towarowego może więc doprowadzić do sytuacji, że w przypadku gdy będziesz egzekwował swoje prawo ochronne w postępowaniu sprzeciwowym po otrzymaniu odpowiedzi na sprzeciw, to po Twojej stronie powstanie obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego. Podobna sytuacja ma może mieć miejsce w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego. Mianowicie, w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego uprawniony do tego znaku towarowego jest obowiązany, na zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był używany w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, w zakresie, w jakim stanowią one podstawę wniosku o unieważnienie     

Jak udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?

Aby uniknąć ryzyka wygaśnięcia znaku towarowego lub obronić się przed zarzutem nieużywania znaku towarowego w postępowaniu spornym, przedsiębiorca powinien być przygotowany na przedstawienie dowodów rzeczywistego użytkowania znaku. Mogą to być faktury, dokumenty sprzedaży, katalogi produktów, materiały reklamowe, zdjęcia znaku używanego na różnych nośnikach czy statystyki z witryny internetowej. Ważne jest, aby te materiały były odpowiednio datowane i jednoznacznie wskazywały na używanie znaku w sposób ciągły i stabilny.

Do dowodów takich należą:

 1. Dokumentacja sprzedaży – faktury, paragony, umowy handlowe, które jednoznacznie wskazują na używanie znaku w obrocie gospodarczym.
 2. Materiały marketingowe – broszury, katalogi, strony internetowe oraz inne reklamy, które jasno pokazują znak w kontekście promowania towarów lub usług.
 3. Zdjęcia produktów i opakowań – fotografie, na których wyraźnie widoczne jest umieszczenie znaku na produktach lub ich opakowaniach.
 4. Raporty i analizy rynkowe – dokumenty mogące świadczyć o aktywności marki na rynku oraz jej rozpoznawalności i postrzeganiu przez konsumentów.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Co zrobić, by skutecznie używać znaku towarowego?

 1. Monitoruj używanie znaku – Regularnie sprawdzaj, czy znak towarowy jest używany w sposób odpowiadający jego zarejestrowanym klasom towarów i usług.
 2. Dokumentuj każde użycie – Zbieraj dowody na używanie znaku, takie jak materiały reklamowe, opakowania produktów czy strony internetowe.
 3. Aktualizuj strategię marki – Upewnij się, że znak towarowy jest stosowany w nowych produktach i usługach, zgodnie z rozwijającym się biznesem.
 4. Rozważ licencje i umowy franczyzowe – Rozszerzanie używania znaku przez licencjobiorców może również być dowodem na rzeczywiste wykorzystywanie znaku.

Używanie znaku towarowego – klucz do jego skutecznej ochrony

Zarejestrowanie znaku towarowego to początek, a nie koniec procesu ochrony twojej marki. Aby znak był skutecznym narzędziem w rękach przedsiębiorcy, musi być on nie tylko zarejestrowany, ale przede wszystkim używany. Pamiętaj, że każdy znak towarowy, który nie jest używany, może być wygaszony, co otwiera drogę konkurencji do wykorzystania twojej dotychczasowej pracy i inwestycji w budowanie marki. Regularne używanie i monitorowanie znaku towarowego to klucz do utrzymania jego wartości i ochrony prawnej.

Najważniejsze informacje

 1. Znaczenie rejestracji i używania znaku towarowego: Zarejestrowanie znaku towarowego jest kluczowym elementem w ochronie własności intelektualnej przedsiębiorcy, umożliwiając wyłączne korzystanie z oznaczenia i dochodzenie roszczeń przeciwko osobom naruszającym to prawo. Jednakże, aby ochrona była skuteczna, znak musi być rzeczywiście używany w obrocie gospodarczym.
 2. Ryzyko nieużywania znaku towarowego: Prawo własności przemysłowej stanowi, że nieużywanie znaku towarowego przez okres pięciu lat może prowadzić do jego wygaśnięcia na wniosek innych zainteresowanych stron. Taki mechanizm zapobiega blokowaniu możliwości korzystania z oznaczeń przez inne podmioty przez przedsiębiorców, którzy rejestrują znaki bez zamiaru ich używania.
 3. Obowiązek wykazania używania znaku w postępowaniu spornym: W przypadku postępowania sprzeciwowego lub w sprawie unieważnienia prawa ochronnego, właściciel znaku towarowego, na zarzut drugiej strony, musi przedstawić dowody na jego rzeczywiste używanie, jeśli od daty rejestracji minęło więcej niż pięć lat. Nieudowodnienie ciągłego i adekwatnego używania znaku może skutkować w rzeczywistości iluzoryczną ochroną zarejestrowanego znaku.
 4. Jak udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?: Aby uniknąć ryzyka wygaśnięcia znaku, przedsiębiorca powinien zbierać dowody takie jak faktury, dokumenty sprzedaży, materiały reklamowe, zdjęcia używania znaku oraz statystyki z witryny internetowej, które świadczą o ciągłym i stabilnym korzystaniu z znaku.
 5. Znaczenie regularnego używania znaku: Regularne używanie i monitorowanie znaku towarowego są kluczowe do utrzymania jego wartości i ochrony prawnej. Nieaktywne znaki mogą zostać wygaszone, co otwiera drogę konkurencji do wykorzystywania inwestycji przedsiębiorcy w budowanie marki.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy lub wzór przemysłowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony prawnej Twojej aplikacji mobilnej.

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.

Sprzedaż znaku towarowego a przeniesienie praw autorskich?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży znaku towarowego, w tym również co do kwestii praw autorskich