Skip to content

Ochrona marki sklepu internetowego lub stacjonarnego

Jeżeli prowadzisz swój sklep stacjonarny lub internetowy, to zaryzykuję stwierdzenie, że nie zależy Ci tylko na maksymalizacji zysku, lecz także – jak nie przede wszystkim – na renomie i zadowolonych klientach. Ochrona marki sklepu może być w związku z tym kluczowa. Jeżeli Twój sklep jako firma zyskuje na renomie, to tym samym jego marka staje się bardziej rozpoznawalna i powszechna na rynku lokalnym, regionalnym czy może nawet na rynku krajowym lub międzynarodowym. Wówczas warto rozważyć sięgnięcie po kroki prawne mające na celu ochronę Twojej marki, w szczególności przed podmiotami konkurencyjnymi.

W niniejszym artykule opowiem Ci jak w prosty sposób możesz zabezpieczyć markę swojego sklepu – niezależnie od tego czy jest to sklep stacjonarny, internetowy czy nawet cała sieć sklepów. Forma ochrony, którą Ci przedstawię jest właściwa dla każdego rodzaju sklepu i stanowi skuteczny sposób ochrony jego marki.

Ochrona marki sklepu jako znak towarowy

Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę marki Twojego sklepu, jest jej zastrzeżenie jako znak towarowy.  Posiadając zastrzeżony znak towarowy, nie tylko zwiększysz prestiż swojej marki, ale przede wszystkim zabezpieczysz ją na gruncie prawnym przed podmiotami konkurencyjnymi. 

Posiadając znak towarowy, jeżeli zostanie zgłoszony inny podobny lub identyczny znak towarowy do Twojego na tym samym terytorium, dla tych samych lub podobnych towarów i usług; to wówczas możesz wnieść co do takiego znaku sprzeciw, o czym szerzej w dalszej części artykuł. 

Także jeżeli Twój znak zostanie bezprawnie wykorzystany lub ktoś inny zacznie używać podobnego lub identycznego oznaczenia, które nie jest zgłoszone jako znak towarowy, zaś jest wykorzystywane na terytorium, na którym jest zastrzeżony Twój znak towarowy; to wówczas posiadając oznaczenie w formie znaku towarowego, będziesz na lepszej pozycji w sytuacji ewentualnego sporu o markę.

Jaki rodzaj znaku towarowego powinienem wybrać?

Jeżeli chodzi o znaki towarowe, to nie istnieje jeden uniwersalny, który zapewniłby uniwersalną ochronę marki na wszystkich możliwych polach – niezależnie czy mamy do czynienia z sklepem czy jakąkolwiek inna firmą. W przypadku podmiotów zajmujących się handlem, najpowszechniejsze rodzaje znaków towarowych – patrząc przez pryzmat praktyki – to:

  • znak towarowy słowny, składający się tylko z warstwy słownej;
  • znak towarowy graficzny, składający się tylko z elementów graficznych;
  • znak towarowy słowno-graficzny, składający się z elementów zarówno słownych, jak i graficznych.

Każdy z powyższych znaków ma swoje mocniejsze i słabsze strony jeżeli chodzi o ochronę marki, o czym szerzej przeczytasz w tym artykule: Nazwa czy logo, a może oba? Który znak zarejestrować, żeby móc skutecznie chronić markę?

 

Z punktu widzenia praktyczne, mając na względzie rodzaje zgłaszanych znaków, należy stwierdzić, iż właściciele sklepów decydują się z reguły na ochronę marki poprzez jej zastrzeżenie jako znak słowny lub słowno-graficzny albo w obu tych wariantach, a niekiedy nawet we wszystkich trzech wskazanych powyżej, w szczególności jeżeli sprzedawca to duży lub średni przedsiębiorca, który działa prężnie na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Warto wiedzieć, że posiadanie znaku słownego i słowno-graficznego swojego sklepu, to pierwszy z co najmniej kilku możliwych wariantów, który zapewnia kompleksową ochronę zarówno nazwy sklepu, jak również i jego logotypu. Nieco szerszy wariant, zapewniający jeszcze bardziej kompleksową ochronę marki, to zastrzeżenie jej w formie trzech powyższych znaków towarowych, a to jako znak słowny, znak graficzny i znak słowno-graficzny. Dzięki temu zabiegowi każdy rodzaj znaku zapewnia kompleksową ochronę innemu obszarowi Twojej marki, gdyż znak słowny chroni jej nazwę; znak graficzny jej charakterystyczne elementy graficzne, zaś znak słowno-graficzny logo jako całość, czyli oznaczenie składające się z elementów słownych i graficznych. 

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Czy każde oznaczenie może być znakiem towarowym?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie niestety nie ma dla Ciebie dobrej wiadomości – nie każde oznaczenie może być znakiem towarowym. Zarówno w polskim systemie prawnym, jak i w innych regulacjach prawnych, możemy wyróżnić tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Są to takie sytuacji, w których Urząd Patentowy odmawia udzielania prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie, gdyż nie kwalifikuje się ono na znak towarowy. Warto wskazać, że prawo polskie i unijne w tym kontekście jest dość zbliżone do siebie.

W przypadku sklepów, ich właściciele często chcąc zastrzec znak towarowy, który opisuje towary znajdujące się w asortymencie sklepu lub usługę ich sprzedaży. Niestety opisowość znaku to jedna z ww. bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku, gdyż znak towarowy nie może w sposób bezpośredni nawiązywać do towarów lub usług, które sygnuje. Na opisowość znaku szczególnie narażone są oznaczenia słowne, bowiem one składają się jedynie z warstwy słownej, zaś nie posiadają elementów graficznych, które nadają danemu oznaczeniu dodatkowej zdolności odróżniającej. W efekcie jeżeli nazwa Twojego sklepu w sposób bezpośredni nawiązuje do towarów, które sprzedajesz lub usługi ich sprzedaży, to niestety jest duże ryzyko, że chcąc zarejestrować nazwę jako znak słowny, Urząd odmówi rejestracji takiego oznaczenia jako znak towarowy z uwagi na jego opisowość.

Jeżeli chodzi o oznaczenia słowno-graficzne, które mają opisową warstwę słowną, to w ich przypadku elementy graficzne często niwelują opisowość warstwy słownej znaku, jednakże nie w każdym przypadku. Dużo zależy od tego jak bardzo rozbudowana jest warstwa graficzna takiego oznaczenia. Jeżeli ta ogranicza się jedynie do graficznego przedstawienia warstwy słownej lub jeżeli grafika znaku jest na jego drugim planie, zaś dominującym elementem na płaszczyźnie wizualnej znaku, jest jego warstwa słowna; to ryzyko co do opisowości znaku nie zostanie zniwelowane i w tym wypadku również Urząd może zakwestionować takie zgłoszenie. Natomiast jeżeli warstwa słowna znaku nie jest jego elementem dominującym; to wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo powodzenia takiego procesu rejestracji znaku, nawet pomimo opisowości w zakresie warstwy słownej; jednakże finalna decyzja należy zawsze do eksperta Urzędu.

Trzeba podkreślić, że opisowość oznaczenia to niewątpliwie jedna z głównych, ale nie jedyna z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Równie powszechne są sytuacje, w których znak jest tzw. prostą konstrukcję słowną, tj. oznaczeniem, które składa się wyłącznie ze słów powszechnie znanych i używanych, przez co takie oznaczenie nie posiada zdolności odróżniającej. Inny przykład to oznaczenie graficzne, które składa się wyłącznie z prostych kształtów, które również nie posiadają zdolności odróżniającej z uwagi na ich powszechność np. zwykły klasyczny trójkąt lub kwadrat jako figura geometryczna. W takich przypadkach również urząd z dużą dozą prawdopodobieństwa zakwestionuje zgłoszenie takiego znaku.

Rejestracja znaku towarowego sklepu internetowego lub stacjonarnego

Mając na względzie powyższe musisz wiedzieć, że co do zasady możesz wybrać dowolny rodzaj czy rodzaje znaków towarowych, jako formę ochrony marki swojego sklepu. Niemniej jeżeli któreś z tych oznaczeń będzie dotknięte jedną z tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji, których najczęstsze zostały przedstawione powyżej; to istnieje wówczas spore ryzyko, iż nie uda Ci się zarejestrować takiego oznaczenia, zaś poniesiesz koszty w postaci opłat urzędowych od zgłoszenia znaku, które nie są zwracane w tego typu sytuacjach.

Więcej na temat kosztów rejestracji przeczytasz w artykule: Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego

Dlatego warto przed zgłoszeniem danego oznaczenia jako znak towarowy, dokonać jego uprzedniej weryfikacji m.in. pod kątem wystąpienia ewentualnych bezwzględnych przeszkód rejestracji oraz tego czy istnieją znaku zgłoszone lub zarejestrowane, które są identyczne lub podobne do Twojego. Wówczas poznasz ryzyka związane ze zgłoszeniem danego oznaczenia jako znak towarowy, dzięki czemu będziesz mógł podjąć stosowne kroki w celu ich zniwelowania.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dla jakich produktów lub usług zastrzec znak towarowy swojego sklepu?

Odpowiadając na to pytanie musisz wiedzieć w pierwszej kolejności, że nie można zastrzec znaku towarowego dla „wszystkich” towarów lub usług. Zgłaszając znak towarowy niezależnie od Urzędu – trzeba wskazać konkretne towary lub usługi, które znak ma sygnować w obrocie handlowym. Tutaj z pomocą przychodzi tzw. Klasyfikacja Nicejska. Jest to porozumienie międzynarodowe, na mocy którego poszczególne rodzaje towarów lub usług zostały podzielone na specjalne klasy, których łącznie jest 45, z czego 34 pierwsze to klasy towarowe, zaś pozostałe to klasy usługowe.

Zapewne teraz zastanawiasz się, które klasy wybrać? Tutaj odpowiedź brzmi – to zależy. Jeżeli prowadzisz swój sklep, to w pierwszej kolejności zasadniczym pytaniem jest czy zależy Ci na samej usłudze sprzedaży poszczególnych towarów, czy też także i na konkretnych towarach, które chcesz firmować swoją marką? Jeżeli przysłowiowy towar kupujesz od innych przedsiębiorców, zaś następnie sprzedażnego go z marżą i co istotne nie firmujesz sprzedawanych towarów swoją marką; to wówczas wystarczającym będzie zastrzeżenie samej usługi sprzedaży towarów, która znajduje się w klasie 35 wg Klasyfikacji Nicejskiej. Natomiast jeżeli w swoim sklepie posiadasz towary sygnowane Twoją marką, to wówczas dla kompleksowej ochrony warto poza samą usługą sprzedaży zastrzec dane towary w odpowiednich klasach towarowych.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terytorium Polski

W pierwszej kolejności znak towarowy swojego sklepu, podobnie jak każdy inny, możesz zastrzec w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to instytucja w zakresie systemu prawa krajowego, w której m.in. można zgłosić swoje oznaczenia do zastrzeżenia jako znak towarowy. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli działasz na szczeblu lokalnym i nie planujesz ekspansji na rynki międzynarodowe. W przypadku zastrzeżenia znaku w Urzędzie Patentowym RP uzyskasz ochronę na terenie całej Polski.

Warto wiedzieć, że poza Polskim Urzędem Patentowym istnieją instytucje o charakterze regionalnym i międzynarodowym, w których również możesz zgłosić swoje znaki, o czym szerzej poniżej. Te instytucje to przede wszystkim: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Mając zarejestrowany znak towarowy w polskim Urzędzie Patentowym możesz wnieść sprzeciw, jeżeli ktoś kiedyś zgłosi znak podobny lub identyczny w EUIPO lub WIPO (z wyznaczeniem ochrony na Polskę). Musisz wiedzieć, że niestety działa to w dwie strony i co za tym idzie, jeżeli w EUIPO jest zgłoszony lub zarejestrowany znak towarowy identyczny lub podobny, to jego właściciel może wnieść sprzeciw co do Twojego znaku, nawet jeżeli zgłaszasz go tylko w Polsce. Dlatego warto dokonać wspomnianej powyżej weryfikacji przed zgłoszeniem znaku, a to w kontekście nie tylko ryzyka związanego z ewentualnymi bezwzględnymi przeszkodami rejestracji, ale także pod kątem wniesienia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Twoje zgłoszenie znaku nie dojdzie do skutku w wyniku sprzeciwu, to również koszty w postaci opłat urzędowych nie zostaną Ci zwrócone.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ze zgłoszeniem znaku towarowego wiąże się konieczność uiszczenia opłat urzędowych. Dokonując zgłoszenia znaku wysokość opłat uzależniona jest o liczby klas, o których mowa w poprzedniej części artykułu. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w formie elektronicznej trzeba uiścić:  400 zł opłaty za zgłoszenie znaku w jednej klasie, zaś za każdą kolejną klasę 120 zł. Natomiast po pozytywnym przejściu całej procedury rejestracji trzeba uiścić 400 zł od każdej klasy za tzw. 10 letni okres ochronny oraz 90 zł za publikację informacji o udzielenie prawa ochronnego. W przypadku zgłoszenia w formie tradycyjnej (papierowej) opłaty urzędowe są nieznacznie wyższe bowiem za pierwszą klasę trzeba uiścić nie 400, a 450 zł opłaty urzędowej.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terytorium UE

Jeżeli z kolei sprzedajesz produkty na rynku europejskim, to warto rozważyć zastrzeżenie swojego oznaczenia w formie unijnego znaku towarowego w EUIPO. Wówczas uzyskasz ochronę na terenie każdego z pastw członkowskich UE, bez jednoczesnej rejestracji znaku w poszczególnych państwach członkowskich. Jest to niewątpliwe dobre rozwiązanie pod względem terytorium ochrony, przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów z tym związanych.

Jeżeli chodzi natomiast o opłaty urzędowe od unijnego znaku towarowego to wyglądają one następująco: w przypadku zgłoszenia znaku w jednej klasie trzeba uiścić 850 euro opłaty za zgłoszenie, w przypadku dwóch klas jest to kwota 900 euro, zaś za trzecią klasę i każdą kolejną trzeba uiścić dodatkowo 150 euro. Warto podkreślić, że w przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego wszystkie opłaty uiszcza się na początku procedury zgłoszeniowej. Jest to nieco inaczej niż w przypadku rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym RP, gdzie jest konieczne uiszczenie opłat nie tylko przy zgłoszeniu znaku ale również w końcowym etapie procesu rejestracji znaku.

Zgłoszenie znaku towarowego poza obszarem UE

Warto również zaznaczyć, że możesz swój znak sklepu oczywiście zgłosić poza obszarem UE. Tutaj istnieją dwa warianty. pierwszy to zgłoszenie znaku bezpośrednio w państwie, na którym Ci zależy. Niemniej wariant ten wiąże się z kosztami zaangażowania lokalnego prawnika do przeprowadzenia procesu rejestracji w tymże państwie, jak również z uiszczeniem opłat urzędowych w walucie tego kraju.

Drugi wariant to zgłoszenie znaku we wspomnianym powyżej WIPO. Jest to instytucja o charakterze ponadnarodowym, zrzeszająca większość państwa na świecie. Niemniej chcąc zgłosić znak w WIPO, musisz uprzednio posiadać zarejestrowany znak w Polsce lub UE, ponieważ rejestracja znaku w krajach poza unijnych w gruncie rzeczy polega na rozszrzerzeniu ochrony uprzednio uzyskanej w Polsce lub w UE.

Podsumowanie

Jak widzisz z ochroną marki sklepu czy to stacjonarnego czy internetowego wiąże się co najmniej kilka istotnych kwestii związanych m.in. z wyborem odpowiedniego rodzaju znaku towarowego; odpowiednim opracowaniu wykazu towarów i usług oraz wyboru terytorium, a także z poznaniem ryzyko, które mogą się z tym wiązać. Niemniej posiadając swój sklep warto zabezpieczyć jego markę, co jest przydatne w szczególności jeżeli chodzi o podmioty konkurencyjne, które mogą naruszyć markę Twojego sklepu. Jeżeli zależy ci na ochronie marki Twojego sklepu i chciałbyś zarejestrować w związku z tym znak towarowy, to skontaktuj się z nami, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.