Skip to content

Nazwa czy logo, a może oba? Który znak zarejestrować, żeby móc skutecznie chronić markę?

Pewnie już słyszałeś, że skutecznym sposobem na to, żeby chronić markę jest jej zastrzeżenie jako znak towarowy we właściwym Urzędzie. Jednakże chcąc to zrobić niejednokrotnie staje się przed dylematem, który rodzaj znaku towarowego wybrać, gdyż nie istnieje jeden uniwersalny znak towarowy, który kompleksowo chroniłby Twoją markę na wszystkich możliwych płaszczyznach. Tak w polskim systemie prawnym, jak również i międzynarodowym można wyróżnić co najmniej kilka rodzajów znaków towarowych. Każdy znak towarowy (niezależnie od rodzaju) generuje opłaty urzędowe. Stąd częstokroć staje się przed dylematem, który rodzaj znaku będzie tym najodpowiedniejszym dla ochrony Twojej marki. Często dylemat ten dotyczy wyboru pomiędzy zastrzeżeniem nazwy albo loga jako znak towarowy.

W tym artykule opowiem Ci o specyfice podstawowych rodzajów znaków towarowych, dzięki czemu będziesz mógł poznać mocne i słabe strony danych oznaczeń i tym samym wybrać najodpowiedniejszy rodzaj znaku towarowego dla ochrony swojej marki.

Rodzaje znaków towarowych

Chcąc wybrać odpowiedni rodzaj znaku towarowego w pierwszej kolejności warto pokrótce wspomnieć, czym w ogóle jest znak towarowy. Otóż znakiem towarowym jest oznaczenie towarów lub usług np. poprzez symbol, słowo lub konstrukcję słowną, grafikę, połączenie tych elementów, jak i również formę przestrzenną, czy dźwięk.

Jednakże najpowszechniejsze rodzaje znaków towarowych patrząc na zgłaszane oznaczenia do Urzędu Patentowego RP, to znak słowny potocznie określany jako nazwa oraz znak słowno-graficzny określany jako logo.

Jak pewnie się domyślasz znak słowny jest zbudowany tylko z warstwy słownej. Nie zawiera żadnych elementów graficznych i dlatego potocznie określa się go jako nazwę. Z kolei znak graficzny jest jego swoistym przeciwieństwem, gdyż składa się tylko z elementów graficznych, natomiast jego częścią nie są żadne elementy słowne. Zaś znak słowno-graficzny to połączenie dwóch powyższych znaków, ponieważ jest zbudowany zarówno z elementów graficznych, jak  i słownych.

Nazwa czy logo, czyli jak chronić markę?

Wiesz już po krótce czym jest znak towarowy oraz jakie są najpowszechniejsze rodzaje znaków towarowych. Dlatego na tak postawione pytanie nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż znak słowny i słowno-graficzny pod względem budowy to inne oznaczenia. Co za tym idzie posiadają inne cechy i tym samym każdy z nich ma inne mocne i słabsze strony w kontekście ochrony marki.

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Znak słowny (nazwa)

Charakteryzując znak słowny, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na jego atuty. Najbardziej dostrzegalny plus rejestracji znaku słownego to ochrona nazwy. Jest to niejako podstawowa funkcja tego rodzaju znaku towarowego. Dlatego jeżeli zależy Ci przede wszystkim na ochronie danej nazwy, którą firmujesz swoje towary lub usługi, zamiast na elementach graficznych, to ten rodzaj znaku towarowego jest niewątpliwie dla Ciebie. Oznaczenie słowne, które przejdzie całą procedurę rejestracji w Urzędzie Patentowym kompleksowo chroni nazwę Twojej marki.

To podstawowy ale bynajmniej nie jedyny atut znaku słownego. Kolejny to m.in. ochrona domeny internetowej, abstrahując od jej rozszerzenia. Domena internetowa to swoisty ciąg oznaczeń słownych. Dlatego znak słowny będzie również skutecznym narzędziem do ochrony Twojej domeny internetowej. Ponadto oznaczenie słowne to również skuteczne narzędzie do zabezpieczenia się przed konkurencją wykorzystującą Twoją nazwę w Google Ads, w social mediach lub w marketplace’ach. Ważny plu to również odporność na rebranding. Nawet w sytuacji, gdy logotyp Twojej marki ulegnie metamorfozie, to ochrona nazwy zostanie zachowana.

Niemniej znak słowny to nie zawsze idealne rozwiązanie, gdyż ma także słabsze strony. Jak wskazano powyżej – znak słowny chroni nazwę Twojej marki. Co za tym idzie elementy graficzne związane z Twoją marką np. wygląd logotypu nie są chronione. Ochronie podlega sama nazwa bez jakichkolwiek elementów wizualnych. W związku z powyższym istnieje uzasadniona obawa, że podmioty konkurencyjne mogą stworzyć podobne lub nawet identyczne logo jak Twoje, jednakże z inna nazwą. Wówczas niezmiernie trudnym byłby proces związany z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi i finalnie ten mógłby zakończyć się fiaskiem z uwagi na brak ochrony w zakresie elementów graficznych.

Warto również wiedzieć, że grafika znaku zwiększa jego zdolność odróżniającą. Skoro znak słowny nie posiada grafiki, to jego warstwa słowna musi być fantazyjna i oryginalna dla danych towarów lub usług. Jeżeli będzie to prosta konstrukcja słowna pozbawiona zdolności odróżniającej lub opisująca dane towary lub usługi, to Urząd Patentowy odmówi rejestracji takiego oznaczenia jako znak towarowy powołując się na tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji znaku. W efekcie warstwa słowna znaku musi być oryginalna, żeby uniknąć kłopotów w trakcie procedury rejestracji.

Znak słowno-graficzny (logo)

Niewątpliwym atutem znaku słowno-graficznego jest ochrona zarówno grafiki oznaczenia, jak i logotypu. Upraszczając – wygląd oznaczenia jest chroniony całościowo. Dzięki zarejestrowaniu oznaczenia jako znak słowno-graficzny będziesz miał skuteczne narzędzie do ochrony przed nieuczciwą konkurencją, która potencjalnie mogła by chcieć podrobić grafikę Twojego znaku.

Atutem znaku słowno-graficznego jest również to, iż w jego przypadku co do zasady jest mniejsze ryzyko stwierdzenia wystąpienia przez Urząd Patentowy tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. Dzięki połączeniu elementów słownych i graficznych znak ten z zasady ma większy stopień zdolności odróżniającej niż np. znak słowny. Oczywiście  jest to względna zasada, niemniej z praktycznego punku widzenia proces rejestracji znaku słowno-graficznego związany jest – co do zasady – z mniejszym ryzykiem niepowiedzenia niż np. znaku słownego.

Można by w tym miejscu przypuszczać, że znak słowno-graficzny to idealne rozwiązanie gdyż chroni i nazwę i grafikę i jest on sam w sobie wystarczający do pełnej ochrony marki. Otóż tak nie jest. Jak każdy rodzaj znaku towarowego, tak i znak słowno-graficzny poza ww. atutami, ma również swoje słabsze strony.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w przypadku znaku słowno-graficznego, nie jest chroniona nazwa lub grafika sama w sobie. Ochronie podlega logo w całości, na które składają się właśnie elementy słowne i graficzne. Niemniej z uwagi na ugruntowany pogląd znaki ocenia się zawsze całościowo, zaś nie rozbija się ich na poszczególne części. Dlatego w przypadku tego rodzaju znaku samo logo jest w pełni chronione. Natomiast np. nazwa, która jest tylko częścią loga podlega słabszej ochronie niż w przypadku znaku słownego, który zapewnia pełną i kompleksową ochronę nazwy.

 Idąc dalej – skoro w przypadku tego rodzaju znaku nazwa jest słabiej chroniona to analogicznie ma to przełożenie na słabszą ochronę Twojej domeny internetowej. Ponadto w przypadku tego rodzaju znaku trudniejsza jest egzekucja praw, jeżeli dojdzie do wykorzystania Twojej nazwy Google Ads, w social mediach lub w marketplace’ach przez Twoją konkurencję.

Warto zaznaczyć, że w przypadku tego rodzaju znaku istnieje również ryzyko wykorzystania nazwy przez podmioty konkurencyjne, które mogą ją ubrać w inną grafikę. Jest to odwrotny rodzaj ryzyka do tego, który ma miejsce przy znaku słownym – tj. możliwości wykorzystania grafiki przy innej nazwie.

Rzeczą istotną jest, że jeżeli Twoja marka przejdzie rebranding w efekcie czego zmieni się wygląd logotypu, to utracisz ochronę, gdyż w istocie dojdzie do stworzenia nowego oznaczenia, które nie ma statusu zarejestrowanego znaku towarowego.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo?

Doradzimy Ci w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoją markę i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jak zapewnić kompleksową ochronę marki?

Jak już wiesz – nie istnieje idealny rodzaj znaku towarowego. Każdy ma swoje atuty oraz tzw. piętę achillesową. Zapewne zastanawiasz się zatem w jaki sposób możesz zabezpieczyć swoją markę skoro nie ma idealnego i uniwersalnego znaku towarowego? Efekt ten można osiągnąć poprzez zarejestrowanie kilku rodzajów znaków towarowych, z których każdy będzie zapewniał kompleksową ochronę marki na innych jej płaszczyznach.

Podstawową kombinacją, która dość skutecznie ochroni Twoją markę przed podmiotami konkurencyjnymi jest zastrzeżenie zarówno nazwy jak i loga jako znaki towarowe. To najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych, jednakże jak już wiesz – każdy z nich ma mocne i słabe strony. Jednakże jak pewnie zauważyłeś znak słowny ma słabszą ochronę na tych polach, na których mocniejszą ma znak słowno-graficzny i na odwrót. Dlatego trafnym jest stwierdzenie, że znaki te się nawzajem doskonale uzupełniają. W efekcie czego stanowią podstawowy i zarazem skuteczny sposób na kompleksową ochronę Twojej marki. Niemniej wariant ten generuje koszty w postaci opłat urzędowych w podwójnej wysokości, gdyż formalnie są to dwa odrębne znaki towarowe i każdy jest zgłaszany w oddzielnej procedurze.

Jeszcze bardziej skuteczny sposób to zastrzeżenie Twojej marki w 3 podstawowych formach znaków towarowych tj. jako znak słowny, znak graficzny i znak słowno-graficzny. Ten wariant zapewnia pełną ochronę nazwy (dzięki specyfice znaku słownego), pełną ochronę grafiki (dzięki specyfice znaku graficznego) oraz kompleksową ochronę loga jako całości dzięki specyfice znaku słowno-graficznego. Wariant ten wiąże się natomiast z opłatami urzędowymi w potrójnej wysokości, gdyż przewiduje rejestracje nie dwóch, a trzech znaków towarowych. Niemniej decydując się na niego uzyskasz kompleksową ochronę marki w zakresie nazwy, grafiki oraz Twojego logo.

Natomiast jeżeli zależy Ci również na ochronie na pewnych szczególnych płaszczyznach np. formie przestrzennej albo określonej formie dźwięku, to wówczas trzeba rozważyć także zgłoszenie w tym zakresie znaku towarowego. Te trzy powyższe rodzaje znaków towarowych, bynajmniej nie są jedynymi formami w jakich może zostać zgłoszony znak towarowy. Istnieje np. tzw. przestrzenny znak towarowy, czy też za znak może być również uznany zapis dźwiękowy. Dlatego jeżeli zależy Ci również na pełnej ochronie na jakimś szczególnym polu, to powinieneś w tym zakresie również zgłosić znak towarowy. Przykładem może być chociażby butelka Coca Coli, której kształt (bryła) jest odrębnym znakiem towarowych, pomimo tego, iż Coca Cola ma zastrzeżone znaki słowne, graficzne słowno-graficzne w większości Państw na świecie.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Dlaczego płatne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego jest lepsze od bezpłatnej wstępnej weryfikacji i na czym tak naprawdę polega różnica?

Podsumowanie

Ochrona marki to bardzo ważny element działalności gospodarczej lub zawodowej. Niemniej jej kompleksowa ochrona jest złożonym procesem, który wymaga wyboru odpowiednich form ochrony, gdyż każda ma swoją określoną specyfikę. Dlatego jeżeli zamieszasz podjąć kroki w celu ochrony Twojej marki, to skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego wariantu oraz pomożemy przejść przez cały proces z tym związany.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Powiązane artykuły, które mogą Cię zaciekawić!

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zablokuj rejestrację podobnej marki!

Po rejestracji znaku towarowego pamiętaj o blokowaniu rejestracji znaków podobnych wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zarejestrowałeś znak towarowy? Pamiętaj o jego używaniu

Aby ochrona znaku towarowego była efektywna, nie wystarczy tylko zarejestrować znak towarowy – należy go także aktywnie używać.

Prawna ochrona produktu. Poradnik dla producentów

Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić ochronę produktu przed konkurencją dzięki wzorom przemysłowym, znakom towarowym i więcej.