Skip to content

Jakie są etapy procesu rejestracji?

Procedura rejestracji znaku towarowego składa się z kilku, następujących po sobie etapów. Czas ich trwania jest różny i zależy od kilku czynników, ale zazwyczaj zajmuje kilka miesięcy. Przed złożeniem podania o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinieneś swój znak poddać badaniu zdolności rejestrowej.

Zobacz: Ile trwa procedura rejestracji znaku towarowego?

Gdy podanie o rejestrację znaku towarowego zostanie już złożone zostanie ono ujawnione. W zależności od tego na jakim terytorium znak jest rejestrowany, zgłoszenie ujawnione zostanie w e-Wyszukiwarce w UPRP (znaki polskie) lub w eSearch plus w EUIPO (znaki unijne).

Następnie urząd zbada Twój znak pod kątem występowania tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych. Jeżeli urząd uzna, że któraś z tych przeszkód dotyczy Twojego znaku, wówczas otrzymasz zawiadomienie o podstawach do odmowy rejestracji znaku towarowego i urząd wyznaczy Ci termin na odpowiedź. Jeżeli urząd po Twojej odpowiedzi podtrzyma swoje stanowisko o istnienu przeszkód rejestracyjnych to wyda decyzję o odmowie rejestracji.

Zobacz: Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?
Gdy natomiast Twój znak przejdzie weryfikację urzędu w zakresie bezwzględnych przeszkód rejestracji wówczas Twój znak zostanie opublikowany. To bardzo ważna data. W terminie 3 miesięcy od daty publikacji osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia.
 
Zobacz: Co to jest sprzeciw?
W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. W przypadku decyzji o udzieleniu prawa ochronnego będzie to decyzja warunkowa. Warunkiem jej wejścia w życie jest uiszczenie opłaty za pierwszy 10-cio letni okres ochronny. Po zarejestrowaniu znaku otrzymasz urzędowy dokument potwierdzający prawa do Twojego znaku towarowego. W przypadku EUIPO opłata za pierwszy 10-cio letni okres ochronny uiszczana jest już przy zgłoszeniu, zatem po decyzji o rejestracji nie trzeba uiszczać już żadnych opłat za okres ochronny.
 
Zobacz: Jak urząd potwierdzi rejestrację mojego znaku towarowego?

Gratulacje! Masz wyłączne prawo do posługiwania się Twoim znakiem towarowym. To jednak nie koniec. Pamiętaj o bieżącym monitoringu znaku towarowego i o przedłużaniu ochrony.

Zobacz: Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

 

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!