Skip to content

Co to jest postępowanie sprzeciwowe?

W postępowaniu rejestrowym znaku towarowego obowiązuje tzw. procedura sprzeciwowa. Polega ona na tym, że Urząd Patentowy nie weryfikuje zgłaszanych znaków towarowych pod kątem ich podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Ryzyko związane ze zgloszeniem znaku towarowego naruszającego prawa do wcześniej zarejestrowanych znaków w całości spoczywa na zgłaszającym. Dlatego też tak ważne jest zbadanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed rejestracją.

Zobacz: Na czym polega badanie zdolności rejestrowej?

Postępowanie sprzeciwowe w rejestracji znaku towarowego – kluczowe kwestie

Po zgłoszeniu znaku towarowego i jego ocenie przez eksperta Urzędu Patentowego znak towarowy publikowany jest Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego dnia rozpoczyna się okres sprzeciwowy, który trwa 3 miesiące. W tym czasie, każda osoba, która uważa, że zgłoszenie znaku towarowego narusza jej prawa może wnieść sprzeciw. Podstawą sprzeciwu może być przede wszystkim podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych, ale również naruszenie np. praw autorskich. Po wniesieniu sprzeciwu wszczynane jest postępowanie sprzeciwowe.

W razie wniesienia sprzeciwu, Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszającego oraz informuje strony (zgłaszający i wnoszący sprzeciw) o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynosi 2 miesiące. Termin ten może być przedłużony na zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu.

Okres sprzeciwowy: Kluczowy moment w procesie rejestracji znaku towarowego

W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części. W decyzji tej urząd rozstrzyga również, która ze stron ponosi koszty postępownia sprzeciwowego. Zasadą jest, że koszty płaci przegrywający.

W podobny sposób procedura ta wygląda w przypadku rejestracji unijnego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego – procedura i koszty

Postępowanie sprzeciwowe w rejestracji znaku towarowego jest istotnym etapem, gdzie inne strony mogą wnieść sprzeciw, uważając, że zgłoszony znak narusza ich prawa. Zgłaszający znak ponosi ryzyko naruszenia praw innych znaków i musi podjąć starania, aby uniknąć sprzeciwu. Po zgłoszeniu, rozpoczyna się okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące, podczas którego można wnieść sprzeciw oparty na podobieństwie do innych znaków towarowych lub naruszeniu innych praw. W przypadku sprzeciwu, urząd patentowy informuje strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu, a w przypadku braku porozumienia, przystępuje do rozstrzygnięcia sprzeciwu i określa koszty postępowania.

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Co to jest postępowanie sprzeciwowe w rejestracji znaku towarowego? Procedura sprzeciwowa to etap, podczas którego inne strony mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, uważając, że narusza to ich prawa.

  2. Kto może wnieść sprzeciw w procesie rejestracji znaku towarowego? Każda osoba lub firma, która uważa, że zgłoszenie znaku narusza jej prawa, może wnieść sprzeciw.

  3. Jak długo trwa okres sprzeciwowy w procesie rejestracji znaku towarowego? Okres sprzeciwowy trwa 3 miesiące od publikacji znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

  4. Jakie podstawy mogą stanowić przyczynę sprzeciwu w procesie rejestracji znaku towarowego? Przyczyną sprzeciwu może być przede wszystkim podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych oraz naruszenie praw autorskich lub innych praw.

  5. Kto ponosi koszty postępowania sprzeciwowego w przypadku sprzeciwu w rejestracji znaku towarowego? Zazwyczaj koszty postępowania sprzeciwowego ponosi przegrywająca strona, chyba że strony postanowią inaczej w ugodowym rozstrzygnięciu sporu.

1

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!