Skip to content

Na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej to bardzo ważny etap rejestracji znaku towarowego. Śmiało można powiedzieć, że badanie powinno poprzedzić każdą rejestrację. Wynika to z tego, że tylko rzetelnie przeprowadzone badanie da Ci gwarancję, że rejestrując znak towarowy nie naruszasz prawa. Badanie da Ci również odpowiedź na to, czy Twój znak w ogóle zostanie zarejestrowany.

W ramach badania analizowane są dwie podstawowe kwestie. Tzw. bezwzględne i względne przeszkody rejestracyjne. Bezwględne przeszkody rejestracyjne dotyczą tego, czy dane oznaczenie w ogóle może być zarejestrowane jako znak towarowy, np. czy oznaczenie nie jest opisowe.

Zobacz: Kiedy znak towarowy jest opisowy?

Po drugie anlizowane są względne przeszkody rejestracyjne. Dotyczą one głównie podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. W tym zakresie badanie polega na przeszukaniu baz znaków towarowych i weryfikacji czy wcześniej ktoś nie zarejestrował znaku podobnego. Zwróć uwagę, że weryfikacja dotyczy poszukiwania znków podobnych, a nie tylko identycznych. Co za tym idzie, już tylko znak podobny (np. jedynie w wymowie) może być znakiem kolizyjnym.

W procedurze rejestracji urząd patentowy w ogóle nie weryfikuje podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. W związku z tym cała odpowiedzialność i ryzyko związane z naruszeniem prawa związane z rejestracją znaku podobnego do wcześniej zarejestrowanego spoczywa na Tobie.

Zobacz: Co to jest postępowanie sprzeciwowe?

W przypadku zgłoszenia do rejestracji znku podobnego do wcześniej zarejestrowanego istnieje ryzyko, że właściciel wcześniejszego znaku wniesie sprzeciw. Jeżeli sprzeciw będzie zasadny to urząd odmówi rejestracji Twojego znaku oraz nałoży na Ciebie obowiązek pokrycia kosztów postępowania sprzeciwowego.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Zacznij chronić swoją markę.
Zarejestruj znak towarowy!