Skip to content

Jak urząd potwierdzi rejestrację mojego znaku towarowego?

Gdy procedura rejestracji Twojego znaku towarowego zakończy się pozytywnie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wyda decyzję warunkową o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Jest to decyzja warunkowa, ponieważ warunkiem jej wejścia w życie jest uiszczenie opłaty za pierwszy 10-cio letni okres ochronny w terminie 3 miesięcy. Jeżeli opłata zostanie przez Ciebie uiszczona Urząd Patentowy potwierdzi rejestrację Twojego znaku towarowego wydając świadectwo ochronne. Świadectwem tym możesz posłużyć się w każdej sytuacji gdy będziesz chciał lub potrzebował wykazać, że jesteś właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego. Wiele sporów o markę kończy się już tylko na etapie przedstawienia świadectwa ochronnego.

Zobacz: Jakie są etapy procesu rejestracji?

W Unii Europejskiej procedura wydania świadectwa rejestracji przedstawia się trochę inaczej. Po zakończeniu procesu rejestracji EUIPO po prostu wydaje świadectwo rejestracji, ponieważ opłaty za pierwszy 10-cio letni okres ochronny w procedurze rejestracji unijnego znaku towarowego uiszczane są już w momencie zgłoszenia.

Świadectwo ochronne wydane przez UPRP
Świadectwo ochronne wydane przez EUIPO
pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!