Skip to content

Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?

Bezwzględne przeszkody rejestracji to katalog podstaw, które mogą stanowić przyczynę odmowy rejestracji Twojego znaku towarowego przez Urząd Patentowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji oceniane są z urzędu. Oznacza to, że po otrzymaniu zgłoszenia Twojego znaku towarowego espert Urzędu Patentowego zweryfikuje, czy w przypadku Twojego znaku zachodzi któraś z tych przeszkód. Jeżeli tak będzie to Urząd Patentowy odmówi rejestracji Twojego znaku towarowego.

Zobacz: Jakie są etapy procesu rejestracji?

Najczęściej spotykaną bezwzględną przeszkodą rejestracji jest tzw. opisowość znaku towarowego. Znak opisowy to taki, który bezpośrednio wskazuje na rodzaj lub przeznaczeniem produktów lub usług. Przykładowo właściciel piekarni nie może zarejestrować znaku towarowego „super chleb”. Podobnie rzecz ma się w przypadku właściciela sklepu internetowego z materacami, który chciałby zarejestrować znak „e-materace”. Są to znaki typowo opisowe, których rejestracja w formie słownej nie jest możliwa. W pewnych sytuacjach można jednak próbować zarejestrować je jako znaki słowno-graficzne.

Zobacz: Co to jest znak słowno-graficzny?

Niemożliwa jest również rejestracja znaków towarowych, które są zwyczajowo używane w danej branży. Przykładowo właściciel kawiarnii nie może zastrzec znaku towarowego „frappe”. Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 129.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!