Skip to content

Co jeżeli nie zbadam swojego znaku towarowego przed rejestracją?

Głównym ryzykiem tego, że nie zbadasz swojego znaku towarowego przed rejestracją jest to, że zgłosisz do rejestracji znak towarowy podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. W takiej sytuacji właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może wnieść sprzeciw i zablokować Twoją rejestrację. W konsekwencji nie tylko przepadną uiszczone przez Ciebie opłaty zgłoszeniowe, ale dodatkowo będziesz musiał pokryć koszty postępowania sprzeciwowego.

Zobacz: Co to jest sprzeciw?

Ryzyko rejestracji znaku towarowego bez badania zdolności rejestrowej

Może dojść również do sytuacji, że w pewien sposób sam „doniesiesz” na siebie konkurencji. Wynika to z tego, że do momentu zgłoszenia przez Ciebie znaku, Twój konkurent może nawet nie wiedzieć, że posługujesz się znakiem towarowym podobnym do jego znaku. W momencie natomiast zgłoszenia może ten fakt odnotować i nie tylko wnieść sprzeciw, ale również wystąpić do Ciebie z żądaniem zaprzestania używania nazwy, a nawet z roszczeniem o zapłatę odszkodowania.

Zobacz: Co w sytuacji gdy wcześniej zarejestrowno podobny znak?

Zabezpiecz swoją rejestrację znaku – badanie zdolności rejestrowej

Dlatego też tak ważne jest zbadanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przez złożeniem podania o rejestrację. Dzięki temu możesz uniknąć wielu kłopotów i zminimalizować ryzyka związane z rejestracją znaku towarowego, w tym w szczególności zaosczędzić pieniądze, jak również nie doprowadzić do sytuacji, że naruszysz prawa ochronne przysługujące innym przedsiębiorcom.

Zobacz: Na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku?

Niezbadanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed jego rejestracją niesie ze sobą ryzyko zgłoszenia podobnego znaku do już zarejestrowanej marki. W takiej sytuacji może dojść do sprzeciwu właściciela wcześniejszej marki, co może prowadzić do utraty poniesionych opłat zgłoszeniowych i dodatkowych kosztów postępowania sprzeciwowego. Istnieje także ryzyko, że konkurencja dowiedzą się o Twoim znaku dopiero po jego zgłoszeniu i wystąpią z żądaniem zaprzestania używania nazwy lub roszczeniem o odszkodowanie. Dlatego badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed zgłoszeniem jest kluczowe, aby uniknąć tych komplikacji.

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy rejestracja podobnego znaku do już istniejącej marki jest ryzykowna? Tak, rejestracja podobnego znaku może być ryzykowna, ponieważ może spowodować sprzeciw właściciela wcześniej zarejestrowanej marki.

  2. Co to jest sprzeciw w kontekście rejestracji znaku towarowego? Sprzeciw zablokowanie zgłoszenia znaku towarowego przez innego właściciela marki, co może prowadzić do konfliktów prawnych.

  3. Dlaczego badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego jest ważne? Badanie zdolności rejestrowej pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów i komplikacji związanych z rejestracją znaku towarowego oraz chroni przed stratami finansowymi.

  4. Jak można zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z rejestracją podobnego znaku? Zabezpieczeniem jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed zgłoszeniem, co pozwala uniknąć konfliktów i ryzyka utraty środków.

  5. Czy zgłoszenie znaku towarowego może doprowadzić do roszczeń o odszkodowanie? Tak, jeśli zgłoszenie znaku towarowego narusza prawa innych przedsiębiorców, może prowadzić do roszczeń o odszkodowanie za szkody.

1

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!