Skip to content

Dlaczego badanie zdolności rejestrowej jest płatne?

Badanie zdolności rejestrowej to niezwykle ważny etap procesu rejestracji znaku towarowego. W mojej ocenie, zawsze powinien on poprzedzać złożenie podania o rejestrację znaku towarowego. Zapewnia to maksymalnie bezpieczną rejestrację i minimalizuje ryzyko odmowy rejestracji znaku towarowego. Chroni też przed poniesieniem dodatkowych kosztów.

Zobacz: Na czym polega badanie zdolności rejestrowej?

Dlaczego badanie zdolności rejestrowej jest płatne, a wstępna weryfikacja wykonywana jest nieodpłatnie. Wynika to z tego, że w ramach wstępnej weryfikacji otrzymujesz jedynie informację o tym, czy istnieją wcześniej zarejestrowane znaki identyczne lub podobne. Wynik ten nie jest poddawany jednak żadnej weryfikacji i ocenie.

W ramach natomiast badanie zdolności rejestrowej Twój znak towarowy oraz ewentualne podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych zostanie poddane wnikliwej analizie przez eksperta z dziedziny znaków towarowych. Z badania wykonany zostanie raport zawierający wnioski oraz rekomendację, wskazujące m.in. w jaki sposób można ominąć ewentualne kolizje i zwiększyć szanse na skuteczną rejestrację. Badanie zdolności rejestrowej obejmuje również konsultację telefoniczną wyników raportu.

Mówiąc wprost – koszt badania zdolności rejestrowej uwzględnia indywidualną analizę Twojej sprawy przez wykwalifikowanego prawnika, a nie tylko „suchy” wynik wstępnej weryfikacji, która wielokrotnie bywa niewystarczająca.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!