Skip to content

Czy znak towarowy może mieć kilku właścicieli?

Tak, znak towarowy może mieć kilku właścicieli. Jeżeli znak towarowy zostanie zgłoszony przez kilka osób wówczas urząd przyznaje tzw. wspólne prawo ochronne, z którego mogą korzystać wszyscy zgłaszający. Warunkiem udzielenia wspólnego prawa ochronnego jest opracowanie przez zgłaszających regulaminu znaku, który określa zasady używania znaku towarowego. Taki regulamin koniecznie należy dołączyć do podania o udzielenie wspólnego prawa ochronnego.

Zobacz: Jakie są etapy procesu rejestracji?

W przypadku rejestracji znaku przez kilka osób w Polsce konieczne jest uiszczenie wyższej opłaty urzędowej za zgłoszenie w wysokości 800 zł. W Unii Europejskiej opłata zgłoszeniowa pozostaje bez zmian.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!