Skip to content

Czy urząd może odmówić rejestracji mojego znaku towarowego?

Tak, jest taka możliwość i niestety, ale zdarza się to dosyć często. Przede wszystkim urząd może odmówić rejestracji Twojego znaku towarowego, jeżeli stwierdzi, że w przypadku Twojego znaku towarowego występują tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji. Tak będzie przykładowo, jeżeli Twój znak zostanie uznany za pozbawiony zdolności odróżniającej lub też opisowy (ogólnoinformacyjny).

Zobacz: Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?

Kolejną przesłanką, która finalnie może spowodować, że Twój znak towarowy nie zostanie zarejestrowany są tzw. względne przeszkody rejestracji, wśród których należy przede wszystkim wymienić podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Musisz wiedzieć, że urząd nie weryfikuje podobieństawa do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Podobieństwo do wcześniejszego znaku może być jednak podstawą wniesienia sprzeciwu przez właściciel wcześniejszego znaku, co – w przypadku gdy sprzeciw będzie zasadny – może również spowodować, że Twój znak nie zostanie zarejestrowny.

Zobacz: Co to jest sprzeciw?

Jak widzisz, więc ryzyk związanych z odmową rejestracji jest całkiem sporo. Niestety nie jest tak, że procedura rejestracji ogranicza się do wypełnienia podania i urząd po prostu znak rejestrujemy. Najlepszym natomiast sposobem na zminimalizowanie ryzyk jest zbadanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!