Skip to content

Co w sytuacji gdy istnieje wcześniej zarejestrowany, podobny znak towarowy?

Podobieństwo do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może być podstawą sprzeciwu w procedurze rejestracji. Właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może wnieść sprzeciw. Jeżeli będzie on zasadny to urząd odmówi rejestracji Twojego znaku towarowego.

Zobacz: Co to jest postępowanie sprzeciwowe?

Skąd właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może dowiedzieć się o Twoim zgłoszeniu?  Po zbadaniu znaku towarowego przez urząd pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji, zgłoszenie jest publikowane i rozpoczyna się wówczas okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące. Wszystkie zgłoszone znaki towarowe można również wyszukać w ogólnodostępnych bazach znaków towarowych, więc infomracje te są łatwo dostępne. Co więcej, wielu właścicieli znaków towarowych na bieżąco monitoruje swoje znaki towarowe i analizuje pod tym kątem nowe podania o rejestrację. Oprócz tego, w przypadku zgłoszeń unijnych znaków towarowych, EUIPO przesyła do właścicieli wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych komunikat o zgłoszeniu potencjalnie podobnego znaku.

Zobacz: Na czym polega monitoring znaku towarowego?

Jak widzisz więc jest całkiem duża szansa, że właściciel wcześniej zarejestrowanego, podobnego znaku towarowego odnotuje Twoje podanie o rejestrację. Co prawda, deycyzja o wniesieniu sprzeciwu zależy wyłącznie od właściciela znaku wcześniejszego i absolutnie nie jest to obowiązkowe. Jednakże w sytuacji, gdy Twoje zgłoszenie będzie zagrażać interesom właściciela wcześniejszego znaku to z pewnością podejmie on próbę zablokowania Twojej rejestracji.

Jeżeli natomiast sprzeciw okaże się zasadny to urząd odmówi rejestracji Twojego znaku towarowe, a dodatkowo nałoży na Ciebie obowiązek pokrycia kosztów postępowania sprzeciwowego. Rzecza jasna przepadną wówczas również opłaty urzędowe, które uiściłeś za zgłoszenie znaku.

Nie można zapominać również o tym, że zablokowanie rejestracji znaku towarowego to jedna rzecz. Oprócz tego właściciel wcześniejszego znaku może wystąpić w stosunku do Ciebie z dalej idącymi roszczeniami dotyczącymi zaprzestania używania przez Ciebie danego znaku towarowego, a finalnie może skierować w stosunku do Ciebie nawet roszczenia o zapłatę odszkodowania. Jak widzisz, więc zgłoszenie znaku do rejestracji znaku towarowego podobnego do znaku wcześniejszego może Cię naprawdę wiele kosztować. Jak tego zminimalizować to ryzyko? Przed złożeniem podania o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinieneś swój znak poddać badaniu zdolności rejestrowej.


pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!