Skip to content

Co jeżeli urząd odmówi rejestracji mojego znaku towarowego?

Jeżeli ekspert urzędu stwierdzi, że w przypadku Twojego znaku towarowego występują tzw. bezwględne przeszkody rejestracji to urząd odmówi rejestracji Twojego znaku towarowego.

Zobacz: Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?

W pierwszej kolejności otrzymasz jednak wstępne zawiadomienie o istnieniu podstaw odmowy. Po otrzymaniu tego pisma, w wyznaczonym terminie, może wnieść odpowiedź, w której zawrzesz argumenty przemawiające za tym, że Twój znak towarowy powinien zostać zarejestrowany.

W przypadku gdy podstawą odmowy jest brak zdolności odróżniającej możesz w odpowiedzi powołać się na to, że Twój znak uzyskał tzw. wtórną zdolność odróżniającą, czyli stał się oznaczeniem odróżniającym na skutek jego używania na rynku do sygnowania konkretnych produktów i usług. Musisz jednak wiedzieć, że jest to przesłanka naprawdę trudna do wykazania i wymaga wykazania, że znak jest naprawdę rozpoznawany przez znaczną część potencjalnych klientów.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!