Skip to content

Co jeżeli urząd odmówi rejestracji mojego znaku towarowego?

Jeżeli ekspert urzędu stwierdzi, że w przypadku Twojego znaku towarowego występują tzw. bezwględne przeszkody rejestracji to urząd odmówi rejestracji Twojego znaku towarowego.

Zobacz: Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?

Jak przebrnąć przez bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

W pierwszej kolejności otrzymasz jednak wstępne zawiadomienie o istnieniu podstaw odmowy. Po otrzymaniu tego pisma, w wyznaczonym terminie, może wnieść odpowiedź, w której zawrzesz argumenty przemawiające za tym, że Twój znak towarowy powinien zostać zarejestrowany.

W przypadku gdy podstawą odmowy jest brak zdolności odróżniającej możesz w odpowiedzi powołać się na to, że Twój znak uzyskał tzw. wtórną zdolność odróżniającą, czyli stał się oznaczeniem odróżniającym na skutek jego używania na rynku do sygnowania konkretnych produktów i usług. Musisz jednak wiedzieć, że jest to przesłanka naprawdę trudna do wykazania i wymaga wykazania, że znak jest naprawdę rozpoznawany przez znaczną część potencjalnych klientów.

Brak zdolności odróżniającej przy rejestracji znaku: Co musisz wiedzieć?

Rejestracja znaku towarowego może napotkać na różne przeszkody, zwłaszcza gdy ekspert urzędu stwierdzi istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji. W takim przypadku, urząd odmawia rejestracji. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć te przeszkody i wiedzieć, jak na nie reagować. Po otrzymaniu wstępnego zawiadomienia o możliwej odmowie, masz szansę przedstawić argumenty, które mogą przekonać urząd do zmiany decyzji. Jedną z takich argumentacji może być wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku. Jednakże, jest to proces skomplikowany, wymagający dowodów na to, że znak jest rozpoznawalny przez znaczącą część potencjalnych klientów. Warto więc przygotować się do tej procedury, mając na uwadze te wytyczne.
 

Najczęściej zadawane pytania?

  1. Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego? Bezwzględne przeszkody rejestracji to warunki, które uniemożliwiają rejestrację znaku towarowego, takie jak brak oryginalności czy naruszenie praw innych marek.

  2. Co należy zrobić po otrzymaniu wstępnego zawiadomienia o odmowie rejestracji? Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, należy w wyznaczonym terminie wnieść odpowiedź z argumentami przemawiającymi za rejestracją znaku.

  3. Jakie są szanse na pokonanie odmowy rejestracji ze względu na brak zdolności odróżniającej? Chociaż to trudne, można pokonać tę przeszkodę, wykazując, że znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą na rynku.

  4. Czy można udowodnić wtórną zdolność odróżniającą znaku? Tak, jednak wymaga to udowodnienia, że znak jest rozpoznawany przez znaczną część potencjalnych klientów.

  5. Czy warto ubiegać się o rejestrację znaku, który napotyka na przeszkody? Tak, warto, jeśli masz odpowiednie argumenty i dowody na unikalność oraz rozpoznawalność znaku wśród klientów.

 

 

1

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!