Skip to content

Co jeżeli nie mam praw autorskich do mojego znaku towarowego?

Nie stanowi to przeszkody do rejestracji znaku towarowego. Możesz zarejestrować znak towarowy, nawet jeżeli nie masz do niego praw autorskich. Musisz się jednak liczyć z tym, że podmiot, któremu przysługują prawa autorskie może wnieść sprzeciw w toku zgłoszenia Twojego znaku i zablokować Twoją rejestrację.

Zobacz: Co to jest sprzeciw?

Rejestracja znaku towarowego bez praw autorskich - czy to możliwe?

W związku z tym pamiętaj o tym żeby zadbać o przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz. Jeżeli przykładowo zlecasz wykonanie logotypu swojej marki podpisz z grafikiem umowę na podstawie, której przeniesienie on na Twoją rzecz prawa autorskie do logotypu.

Pamiętaj żeby zawrzeć taką umowę w formie pisemnej (umowa podpisana odręcznie lub przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego) i wskazać w niej jako jedno z pól eksploatacji rejestrację jako znak towarowy.

Jak zabezpieczyć prawa autorskie przy rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego jest możliwa nawet bez posiadania praw autorskich, ale należy być przygotowanym na ewentualny sprzeciw ze strony posiadacza praw autorskich. Dlatego ważne jest przeniesienie praw autorskich na swoją rzecz, szczególnie w przypadku elementów graficznych, takich jak logo. Umowa pisemna zawierająca przeniesienie tych praw oraz wskazanie eksploatacji znaku towarowego jest kluczowym krokiem w tym procesie.

Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy mogę zarejestrować znak towarowy, jeśli nie mam praw autorskich do niego? Tak, można zarejestrować znak towarowy bez posiadania praw autorskich, ale może pojawić się sprzeciw ze strony posiadacza praw autorskich.

  2. Co to jest sprzeciw w procesie rejestracji znaku towarowego? Sprzeciw to sytuacja, w której inna firma lub osoba zgłasza zastrzeżenia wobec rejestracji Twojego znaku towarowego, na przykład ze względu na prawa autorskie.

  3. Jak mogę zabezpieczyć prawa autorskie przed rejestracją znaku towarowego? Aby zabezpieczyć prawa autorskie, należy przenieść je na swoją rzecz poprzez umowę pisemną, w której wskazuje się eksploatację znaku towarowego.

  4. Czy umowa o przeniesienie praw autorskich musi być w formie pisemnej? Tak, umowa o przeniesienie praw autorskich musi być w formie pisemnej, podpisanej odręcznie lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

  5. Co powinna zawierać umowa o przeniesienie praw autorskich? Umowa powinna jasno określać przeniesienie praw autorskich oraz wskazywać, że eksploatacja znaku towarowego jest jednym z jej celów.

1

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!