Skip to content

Jaka jest wysokość opłat urzędowych?

To jakie opłaty będziesz musiał ponieść w związku z rejestracją znaku towarowy zależy od terytorium ochrony, które wybierzesz. Ponadto wysokość opłat urzędowych zależna jest od liczby klas Klasyfikacji Nicejskiej. Poniżej przedstawię wysokość opłat w przypadku składania podania o rejestrację drogą elektroniczną.

Zobacz: Co to jest Klasyfikacja Nicejska?

W Urzędzie Patentowym w Polsce koszt rejestracji jednego znaku towarowego w jednej klasie to 400 zł opłaty za zgłoszenie i 400 zł opłaty za 10 lat ochrony. Opłatę za zgłoszenie uiszcza się wraz z podaniem o rejestrację, natomist opłatę za pierwszy 10-cio letni okres ochronny dopiero po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego. Decyzja ta jest warunkowa, ponieważ warunkiem jej wejścia w życie i przyznania ochrony jest właśnie uiszczenie opłat za pierwszy okres ochronny. Dodatkowo konieczne jest uiszczenie opłaty za publikację w wysokości 90 zł. Każda dodatkowa klasa towarowa/usługowa to dodatkowe 120 zł opłaty za zgłoszenie i 400 zł za 10-cio letni okres ochronny (również od każdej klasy osobno).

Zobacz: Ile trwa procedura rejestracji znaku towarowego?

Inaczej schemat opłat przedstawia się w przypadku rejestracji unijnego znaku towarowego w EUIPO. Podstawowa różnica polega na tym, że całość opłaty (za zgłoszenie i za pierwszy okres ochronny) uiszcza się od razu przy zgłoszeniu. Koszt rejestracji znaku towarowego w jednej klasie to 850 EUR. Każda dodatkowa klasa towarowa/usługowa to 50 euro za drugą klasę i 150 euro za trzecią i każdą kolejną klasę.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!