Skip to content

Czym jest wstępna weryfikacja znaku towarowego?

Wstępna weryfikacja znaku towarowego polega na sprawdzeniu czy w przypadku Twojego znaku istnieją przeszkody uniemożliwiające jego rejestrację. Musisz jednak wiedzieć, że wstępna weryfikacja ogranicza się głównie do poszukiwania znaków identycznych, co w procedurze rejestracji jest daleko niewystarczające, ponieważ podstawą sprzeciwu mogą być znaki już tylko podobne, a nie identyczne,

Zobacz: Co to jest sprzeciw?

Dodatkowo wstępna weryfikacja bazuje na wynikach poszukiwań przeprowadzonych przy wykorzystaniu oprogramowania z którego korzystamy. W rezultacie „goła” informacja o tym, że istnieją znaki wykazujące pewne podobieństwo, często nic Ci nie da, jeżeli nie otrzymasz kompleksowej specjalistycznej porady co zrobić z tym „fantem”, jakie realnie są ryzyka i jakie działania należy podjąć, aby je zminimalizować.

Zobacz: Dlaczego badanie zdolności rejestrowej jest płatne?

W związku z tym rekomendowanym działaniem przed rozpoczęciem procedury rejestracji znaku towarowego jest przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej. W ramach takiego badania wynik wstępnej weryfikacji poddany zostaje szczegółowej analizie przez specjalistę z dziedziny ochrony marki, który przenalizuje podobne znaki na wszystkich płaszczyznach podobieństwa, jak również podobieństwo produktów/usług kolizyjnych znaków. Finalnie otrzymasz raport z badania wraz z wnioskami i rekomendacjami. 

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!