Skip to content

Czy mogę zezwolić na używanie mojego znaku innej firmie?

Tak, możesz zawrzeć umowę licencji, na podstawie której zezwolisz innemu przedsiębiorcy na wykorzystywanie Twojego znaku towarowego. Dzięki temu możesz realnie zarabiać na swojej marcę bezpośrednio jej nie wykorzystując.

Często wiąże się to ze znacznym rozwojem firmy i tworzeniem np. sieci franczycowej. Elementem takiej umowy franczyzowej jest również licencja na używanie znaku towarowego franczyzodawcy. To również świetny sposób na zarabianie na marce, jednak warunkiem jest jej znaczna popularność.

Co istotnie, umowa licencji powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Oznacza to, że wymaga to podpisania umowy w tradycyjny, odręczny sposób lub przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

Informacja o udzieleniu licencji może być również wpisana do bazy znaków towarowych. Dzięki temu każdy może pozyskać informację o tym jakie podmioty są uprawnione do używnia danego znaku towarowego.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!