Skip to content

Czy do swojej marki mogę dodać znaczek ®?

Tak, ale wyłącznie wtedy gdy marka ta jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Charakterystyczne „r” w kółku stanowi skrót od słowa „registered”, czyli zarejestrowany i posługiwać tym oznaczeniem mogą się wyłącznie osoby, które zarejestrowały znak towarowy we właściwym Urzędzie Patentowym.

Co istotne, nie wystarczające jest tu samo złożenie podania o rejestrację, ale konieczne jest wydanie przez urząd decyzji o udzieleniu prawa ochronne na znak towarowym. W skrócie – oznaczeniem ® możesz posługiwać się dopiero po ukończeniu procesu rejestracji.

Co istotne, używanie „r” w kółku bez rejestracji znaku towarowego stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Zgodnie bowiem z art. 308 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo własności przemysłowej, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Ponadto działanie takie może stanowić również czyn nieuczciwej konkurencji, co w najgorszym przypadku może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną wobec Twojego konkurenta, jeżeli działanie to naruszy jego interesy (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Warto jednak wspomnieć, że o ile używanie oznaczenia ® jest ściśle regulowane przez przepisy, tak wykorzystywanie – co pewnie będzie dla Ciebie sporym zaskoczeniem – oznaczenia TM jest w pełni dowolne. Jest to skrót od słowa „trademark” i zamieszczenie go obok Twojej marki stanowi jedynie komunikat, że marka ta pełni dla Ciebie funkcje znaku towarowego, który niekoniecznie musi być zarejestrowany.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!