Skip to content

Co to jest sprzeciw?

W procedurze rejestracji znaku towarowego obowiązuje tzw. model sprzeciwowy. Polega on na tym, że po zbadaniu znaku towarowego przez urząd pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji, zgłoszenie jest publikowane i rozpoczyna się wówczas okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące.

Zobacz: Czym są bezwzględne przeszkody rejestracji?

W terminie 3 miesięcy od opublikowania zgłoszenia Twojego znaku towarowego przez urząd, osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia. Sprzeciw może być wniesiony przez właściciela wcześniej zarejestrownego znaku towarowego lub uprawnionego z wcześniejszego prawa majątkowe lub osobistego (np. prawa autorskie). W razie wniesienia sprzeciwu urząd wszczyna postępowanie sprzeciwowe.

Zobacz: Co to jest postępowanie sprzeciwowe?

Najczęściej podstawą sprzeciwu może być to, że Twój znak jest identyczny lub podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego przeznaczonego do sygnowania identycznych lub podobnych towarów/usług. W przypadku podobieństwa konieczne jest również to, żeby to podobieństwo powodowało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd.

Przykład: Zgłaszający ubiega się o rejestrację znaku towarowego MILKAX dla produktów typu czekolady. W terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia uprawniony do znaku MILKA zarejestrowanego dla kremów czekoladowych zgłosił sprzeciw wobec zgłoszenia znaku MILKAX stwierdzając, że tan ostatni będzie wprowadzał konsumentów w błąd. Urząd uznał sprzeciw za zasadny w całości i odmówił rejestracji znaku MILKAX.

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!