Skip to content

Co to jest Klasyfikacja Nicejska?

Klasyfikacja Nicejska utworzona została w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Można powiedzieć, że to taki odpowiednik klasyfikacji PKD wykorzystywanej do opisu przedmiotu działalności gospodarczej. Klasyfikacja Nicejska zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług.

Rejestrując znak towarowy konieczne jest wskazanie klas Klasyfikacji Nicejskiej oraz konkretnych produktów lub usług w ramach danej klasy. Klasy te wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Wyłączność bowiem na używanie Twojego znaku towarowego masz tylko w klasach w których zarejestrowałeś znak towarowy. Liczba klas Klasyfikacji Nicejskiej ma również wpływ na wysokość opłat urzędowych. Im więcej klas tym opłata jest wyższa.

Po rejestracji nie ma możliwości dodania dodatkowych klas, dlatego już w momencie rejestracji należy myśleć zarówno przyszłościowo (ująć klasy, które mogą być potrzebne w najbliższym czasie), jak i realnie (czyli wybrać te klasy w których znak faktycznie będzie wykorzystywany).

pawel_glab

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!