Skip to content

Co to jest Klasyfikacja Nicejska?

Klasyfikacja Nicejska utworzona została w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Można powiedzieć, że to taki odpowiednik klasyfikacji PKD wykorzystywanej do opisu przedmiotu działalności gospodarczej. Klasyfikacja Nicejska zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług.

Klasyfikacja Nicejska: Podstawy i zastosowanie w rejestracji znaków towarowych

Rejestrując znak towarowy konieczne jest wskazanie klas Klasyfikacji Nicejskiej oraz konkretnych produktów lub usług w ramach danej klasy. Klasy te wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Wyłączność bowiem na używanie Twojego znaku towarowego masz tylko w klasach w których zarejestrowałeś znak towarowy. Liczba klas Klasyfikacji Nicejskiej ma również wpływ na wysokość opłat urzędowych. Im więcej klas tym opłata jest wyższa.

Po rejestracji nie ma możliwości dodania dodatkowych klas, dlatego już w momencie rejestracji należy myśleć zarówno przyszłościowo (ująć klasy, które mogą być potrzebne w najbliższym czasie), jak i realnie (czyli wybrać te klasy w których znak faktycznie będzie wykorzystywany).

Wybór i wskazywanie klas w Klasyfikacji Nicejskiej przy rejestracji znaku towarowego

Klasyfikacja Nicejska odgrywa kluczową rolę w procesie rejestracji znaków towarowych, umożliwiając precyzyjne określenie zakresu ochrony. Wybór odpowiednich klas jest istotny zarówno z perspektywy przyszłościowej, jak i kosztowej, ponieważ liczba klas ma wpływ na opłaty urzędowe. Po rejestracji nie można dodawać nowych klas, dlatego warto starannie przemyśleć wybór klas, które odzwierciedlają rzeczywiste zastosowanie znaku towarowego.

Najczęściej zadawane pytania

  1. Czym jest Klasyfikacja Nicejska i jakie jest jej znaczenie? Klasyfikacja Nicejska to system kategorii używany do klasyfikacji towarów i usług przy rejestracji znaków towarowych. Pomaga określić zakres ochrony i jest istotna przy zgłaszaniu znaków.

  2. Dlaczego wybór klas w Klasyfikacji Nicejskiej jest ważny? Wybór klas w Klasyfikacji Nicejskiej determinuje, jakie produkty lub usługi są objęte ochroną znaku towarowego. To kluczowe dla określenia zakresu ochrony.

  3. Czy można zmieniać klasy w Klasyfikacji Nicejskiej po rejestracji znaku towarowego? Po rejestracji nie można dodawać ani zmieniać klas w Klasyfikacji Nicejskiej. Wybór klas musi być dokładnie przemyślany przed zgłoszeniem.

  4. Jak liczba klas wpływa na koszty rejestracji znaku towarowego? Im więcej klas wybierzesz, tym wyższe będą opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego.

  5. Jakie klasy powinienem wybrać przy rejestracji znaku towarowego? Wybór klas zależy od rodzaju produktów lub usług, które zamierzasz oznaczać znakiem towarowym. To powinno być zgodne z rzeczywistym zastosowaniem znaku.

 
1

Paweł Głąb
radca prawny

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłaty formularz wstępnej weryfikacji!