Monitoring znaku towarowego

Zarejestrowałeś swój znak towarowy? To świetnie! Wykonałeś ważny krok w kierunku ochrony swojej marki. Niestety to nie koniec! Żeby skutecznie chronić swoją markę musisz prowadzić jej monitoring.

Continue reading

Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego w 2024 roku

Gdy zdecydujesz się na rejestrację znaku towarowego warto żebyś wiedział jakie opłaty urzędowe musisz uiścić na rzecz Urzędu Patentowego. Bardzo ważna informacja jest taka, że koszt rejestracji znaku towarowego uzależniony jest od liczby Klasyfikacji Nicejskiej. Obowiązuje tu prosta zasada – im więcej klas, tym wyższa opłata urzędowa.

Continue reading

Klasyfikacja Nicejska. Jakie klasy wybrać rejestrując znak towarowy?

Jeżeli chcesz zastrzec nazwę lub logo swojej firmy to z pewnością będziesz musiał zmierzyć się z Klasyfikacją Nicejską. Wynika to z tego, że każdy znak towarowy rejestruje się dla konkretnych towarów i usług, które pogrupowane są w klasy ujęte właśnie w Klasyfikacji Nicejskiej. Jest to zharmonizowana baza terminów stworzona dla celów rejestracji znaków towarowych.

Klasyfikacja Nicejska, czyli zestawienie produktów i usług

Konieczność wskazania w podaniu o rejestrację znaku towarowego konkretnych towarów lub usług, które mają być sygnowane rejestrowanym znakiem, wynika z tego, że nie istnieje możliwość uzyskania absolutnego monopolu na nazwę. Każdy znak towarowy rejestrowany jest dla konkretnych produktów i usług, które określają zakres ochrony i wyłączności konkretnego znaku towarowego.

Nie ma więc zasadniczo przeszkód do tego, żeby istniały dwa identyczne znaki towarowe zarejestrowane dla dwóch firm, które oferują towary lub usługi, które nie są podobne. Wynika to z tego, że zasadniczo działają one na zupełnie różnych rynkach i mają totalnie różne grupy klientów. Nie ma więc ryzyka, że klienci pomylą te firmy ze sobą.

W podaniu o rejestrację znaku towarowego wskazuje się więc konkretne produkty lub usługi. W tym celu powstała Klasyfikacja Nicejska. Rejestrując znak towarowy musisz wskazać nie tylko numer klasy, ale również konkretne produkty i usługi, które w tej klasie się zawierają. Liczba tych klas ma wpływ na wysokość opłat urzędowych. Bez wpływu na koszty rejestracji jest natomiast liczba towarów lub usług, które wymienisz w ramach danej klasy.

Więcej na temat opłat urzędowych za rejestrację znaku towarowego przeczytasz w artykule: Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego

Dlaczego właściwy dobór klas oraz towarów i usług jest tak ważny?

Śmiało można postawić tezę, że właściwy wybór klas Klasyfikacji Nicejskiej oraz wskazanie odpowiednich towarów i usług to kluczowa kwestia dla uzyskania realnej ochrony znaku towarowego. Błędy popełnione na etapie doboru klas i towarów/usług w ramach Klasyfikacji Nicejskiej mogą doprowadzić do tego, że ochrona Twojego znaku będzie jedynie iluzoryczna.

Dobór odpowiednich klas oraz towarów i usług jest niezwykle ważny dla skutecznej ochrony marki. Może bowiem zdarzyć się tak, że pomimo rejestracji Twoja marka nie będzie w ogóle chroniona jeżeli na tym etapie popełnisz błędy. Tak będzie np. w sytuacji gdy sprzedając produkty takie jak „odzież medyczna” zarejestrujesz znak w klasie 25, która zawiera termin „odzież”. To błąd, ponieważ powinieneś wybrać klasę 10.

Błędem będzie też rejestracja znaku towarowego wyłącznie dla produktów w przypadku, gdy tak naprawdę świadczysz wyłącznie usługi ich sprzedaży. To częsty błąd popełniany przez sklepy internetowe, które rejestrują znaki wyłącznie dla konkretnych towarów, zapominając o rejestracji znaku w klasie 35, obejmującej usługi sprzedaży tychże towarów.

Dla wyboru właściwej klasy znaczenie może też mieć materiał z którego wytworzone są dane produkty. Przykładowo „ogrodzenia metalowe” to klasa 6, a „ogrodzenia niemetalowe” klasa 19.

Musisz też pamiętać o tym, że nie istnieje możliwość dodania klas lub towarów/usług już po rejestracji. Dodanie klasy wiąże się po prostu z rejestracją kolejnego znaku towarowego, tylko że w innej klasie. W związku z tym rejestrując znak towarowy musisz myśleć przyszłościowo i ująć w zgłoszeniu klasy oraz towary i usługi, które będą miały dla Ciebie znaczenie w niedalekiej przyszłości.

Warto też myśleć o usługach powiązanych. Przykładowo jeżeli Twoja firma świadczy usługi budowlane to być może zajmuje się również projektowaniem? Jeżeli tak to w podaniu o rejestrację znaku towarowego powinieneś wskazać nie tylko klasę 37 (roboty budowlane), ale też klasę 42 (projektowanie).

Przestrzegam jednak przed dodawaniem klas „na zapas”, ponieważ jeżeli nie będziesz używał znaku towarowego w zakresie towarów i usług dla których został on zarejestrowany to ryzykujesz, że konkurent będzie mógł złożyć wniosek o wygaśnięcie Twojego prawa ochronnego.

Chcesz zastrzec nazwę lub logo? Przeczytaj artykuł: Jak zastrzec nazwę lub logo i ile to kosztuje?

Porozmawiaj z ekspertem

Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz na jakim terytorium, jaki rodzaj i w jakich klasach? W trakcie bezpłatnej rozmowy doradzę Ci najleszą strategię ochrony Twojej marki.

Schemat Klasyfikacji Nicejskiej wraz z wyjaśnieniami

Klasyfikacja Nicejska powstała po to, żeby ujednolicić wykazy towarów i usług. Gdyby panowała w tym zakresie pełna swoboda, porównywanie znaków byłoby jeszcze trudniejsze. Tym bardziej jeżeli weźniemy pod uwagę znaki rejestrowane w różnych krajach.

W tym celu 15 czerwca 1957 r. zawarto Porozumienie nicejskie i ustalono Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług. Klasyfikacja ta administrowana jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług zaleca się korzystanie z narzędzia TMclass. Zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, które zaakceptowane zostały przez urzędy patentowe, w tym polski. Sporządzenie wykazu towarów i usług przy użyciu TMclass znacznie przyspiesza rozpatrywanie zgłoszenia.

Klasy towarowe

Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; Żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; Mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe; Preparaty do hartowania i lutowania; Substancje do garbowania skór zwierzęcych; Kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu; Kity i inne pasty do wypełniania; Kompost, nawozy; Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • papier światłoczuły;
 • mieszanki do naprawy opon;
 • sól do konserwowania produktów innych niż żywność;
 • niektóre dodatki przeznaczone dla przemysłu żywnościwego, np. pektyny lecytyna, eznymy i konserwanty chemiczne;
 • niektóre składniki przeznaczone do wytwarzania kosmetyków i produktów farmaceutycznych, np. witaminy, konserwanty i przeciwutleniacze;
 • niektóre materiały filtracyjne, np. substancje mineralne, substancje roślinne i materiały ceramiczne w formie pyłu.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • żywic naturalnych w stanie surowym (kl.2); półprzetworzonych żywic (kl. 17);
 • preparatów chemicznych do celów medycznych lub weterynaryjnych (kl. 5);
 • fungicydów, herbicydów i preparatów do niszczenia szkodników (kl.5);
 • klejów do materiałów papierniczych lub do celów domowych (kl.16);
 • soli do konserwowania żywności (kl.30);
 • słomianej mierzwy (kl.31).

Farby, pokosty, lakiery; Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; Koloranty, barwniki; Tusze do drukowania, znakowania i rytowania; Żywice naturalne w stanie surowym; Metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • farby, pokosty i lakiery dla przemysłu, rzemiosła i sztuki;
 • rozcieńczalniki, środki wiążące, utrwalacze i suszki do farb, pokostów i lakierów;
 • zaprawy do drewna i skóry;
 • oleje przeciwrdzewne i oleje do konserwowania drewna;
 • barwniki do odzieży;
 • barwniki do żywnosci i napojów.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • nieprzetworzonych żywic syntetycznych (kl.1), półprzetworzonych żywic (kl. 17);
 • zaprawy do metalu (kl. 1);
 • wybielaczy stosowanych w praniu (kl.3);
 • barwników kosmetycznych (kl.3);
 • pojemników z farbami (artykuły szkolne) (kl.16);
 • tuszów do celów papierniczych (kl.16);
 • farb i lakierów izolacyjnych (kl.17).

Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe; Nielecznicze środki do czyszczenia zębów; Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne; Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • preparaty sanitarne w postaci środków toaletowych;
 • chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi;
 • dezodoranty dla ludzi lub zwierząt;
 • preparaty zapachowe do pomieszczeń;
 • naklejane ozdoby do paznokci;
 • wosk do parkietów;
 • papier ścierny szmerglowy.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • składników przeznaczonych do wytwarzania kosmetyków i produktów farmaceutycznych, np. witamin, konserwantów i przeciwutleniaczy (kl.1);
 • środków odtłuszczających stosowanych w procesach produkcyjnych (kl.1);
 • chemicznych środków do czyszczenia kominów (kl.1);
 • dezodorantów innych niż dla ludzi lub zwierząt (kl.5);
 • szamponów leczniczych, mydeł leczniczych, emulsji leczniczych do włosów i leczniczych preparatów do higieny jamy ustnej (kl. 5);
 • pilniczków kartonowych ze szmerglem, pilników do paznokci, osełek do ostrzenia i kamieni szlifierskich (kl.8);
 • urządzeń kosmetycznych i do czyszczenia, np.pędzli kosmetycznych (kl.21), szmatek do czyszczenia (kl.21).

Oleje i smary przemysłowe, wosk; Smary; Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; Paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe; Świece i knoty do oświetlenia

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • oleje do konserwacji murów lub skóry;
 • surowy wosk, przemysłowy wosk;
 • energię elektryczną;
 • paliwa silnikowe, biopaliwa
 • dodatki niechemiczne do paliwa;
 • drewno stosowane jako materiał opałowy.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • niektórych specjalnych olejów przemysłowych i tłuszczów, np. olejów do wyprawiania skór (kl.1),olejów do konserwacji drewna, olejów przeciwrdzewnych (kl.2), oleków eterycznych (kl.3);
 • świec do masażu do celów kosmetycznych (kl.3), świeczek do masażu do celów terapeutycznych (kl.5);
 • niektórych specjalnych wosków, np. wosku do szczepienia drzew (kl.1), wosku krawieckiego, wosku do parkietów, wosku do depilacji (kl.3), wosku dentystycznego (kl.5), laku do pieczętowania (kl.16);
 • knotów do pieców olejowych (kl.11) i do zapalniczek (kl.34).

Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne; Środki sanitarne do celów medycznych; Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt; Suplementy diety dla ludzi i zwierząt; Plastry, materiały opatrunkowe; Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; Środki odkażające; Środki do zwalczania robactwa; Fungicydy, herbicydy

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż środki toaletowe;
 • pieluchy dla dzieci i osób niekontrolujących czynności fizjologicznych;
 • dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt;
 • lecznicze szampony, mydła, płyny i preparaty do higieny jamy ustnej;
 • suplementy żywnościowe przeznaczone do uzupełniania codziennej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia;
 • zamienniki posiłków, dietetyczną żywność i napoje, dostosowane do użytku medycznego lub weterynaryjnego;

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • składników przeznaczonych do wytwarzania kosmetyków i produktów farmaceutycznych, np. witamin, konserwantów i przeciwutleniaczy (kl.1);
 • preparatów sanitarnych w postaci nieleczniczych środków toaletowych (kl.3);
 • dezodorantów dla ludzi lub zwierząt (kl.3);
 • bandaży usztywniających (kl. 10);
 • zamienników posiłków, dietetyczneów żywność i napoje, nieokreślonych jako do użytku medycznego lub weterynaryjnego, które powinny być klasyfikowane w odpowiedznich klasach żywnościowych i napojów, np. czipsy o niskiej zawartości tłuszczu (kl.29), wysokoproteinowe batoniki zbożowe (kl.30), napoje izotoniczne (kl.32).

Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy; Materiały metalowe do celów budowlanych; Przenośne metalowe konstrukcje budowlane; Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych; Drobne wyroby metalowe; Pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu; Kasy pancerne

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • metale w postaci folii lub proszku przeznaczone do dalszego przetwarzania, np. w drukarkach 3D;
 • budowlane materiały metalowe, np. materiały metalowe do budowy torów kolejowych, rury i przewody metalowe;
 • drobne wyroby metalowe, np. śruby, wkręty, gwoździe, kółka meblowe, łączniki okienne;
 • przenośne budynki lub konstrukcje z metalu, np. domy prefabrykowane, baseny, klatki dla dzikich zwierząt, lodowiska;
 • niektóre wyroby z metali nieszlachetnych niesklasyfikowane inaczej na podstawie funkcji lub przeznaczenia, np. pudełka uniwersalne z metali nieszlachetnych, statuetki, popiersia i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • metali i rud metali stosowanych jako chemikalia w przemyśle lub w badaniach naukowych w związku z ich właściwościami chemicznymi, np. boksytu, rtęci, antymonu, metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych (klasa 1);
 • metali w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (kl.2);
 • kabli elektrycznych (klasa 9) oraz niemetalowych kabli i lin nieelektrycznych (klasa 22);
 • rur będących elementami instalacji sanitarnych (klasa 11), elastycznych rur, węży i przewodów, niemetalowych (klasa 17) oraz sztywnych rur, niemetalowych (klasa 19);
 • klatek dla zwierząt domowych (klasa 21);
 • niektórych wyrobów z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanych na podstawie ich funkcji lub celu, np. narzędzi ręcznych (klasa 8), spinaczy do papieru (klasa 16), mebli (klasa 20), naczyń kuchennych (klasa 21), pojemników na potrzeby gospodarstwa domowego (klasa 21).

Maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo; Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); Narzędza rolnicze, inne niż narzędzia ręczne; Inkubatory do jaj; Automaty sprzedające

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • części silników wszelkiego rodzaju, np. rozruszniki, tłumiki, cylindry do silników wszelkiego rodzaju;
 • elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia i polerowania, np. elektryczne polerki do butów, elektryczne maszyny i urządzenia do prania dywanów i odkurzaczy;
 • drukarki 3D;
 • roboty przemysłowe;
 • niektóre specjalne pojazdy nie do transportu, np. maszyny do czyszczenia ulic, maszyny do budowy dróg, buldożery, pługi snieżne, jak również gumowe bieżnie jako części układów gąsienicowych .

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • narzędzi i przyrządów ręcznych, o napędzie ręcznym (kl. 8);
 • robotów humanoidalnych wyposażonych w sztuczną inteligencję, robotów laboratoryjnych, robotów edukacyjnych, robotów do nadzoru bezpieczeństwa (kl.9), robotów chirurgicznych (kl.10), samochodów autonomicznych (kl.12), perkusji robotycznych (kl.15), robotów zabawkowych (kl.28);
 • silników i napędów pojazdów lądowych (kl. 12);
 • gąsienicowych układów bieżnych do pojazdów (kl.12);
 • niektórych specjalnych rodzajów maszyn i obrabiarek, np. bankomatów (kl.9), respiratorów do sztucznego oddychania (kl.10), aparatury i instalacji chłodniczych (kl.11).

Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); Sztućce; Broń boczna, z wyjątkiem broni palnej; Ostrza (maszynki do golenia)

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • narzędzia o napędzie ręcznym rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu;
 • narzędzia o napędzie ręcznym ciesielskie, artystyczne i inne rzemieślnicze, np. młotki, dłuta i rylce;
 • rączki do narzędzi ręcznych, jak noże, kosy;
 • elektryczne i nieelektryczne przyrządy ręczne do pielęgnacji i ozdabiania ciała, np. brzytwy, lokówki, przyrządy do tatuowania, manicure i pedicure;
 • ręczne pompy
 • sztućce, takie jak noże, widelce i łyżki, w tym z metali szlachetnych;

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • narzędzi i przyrządów napędzanych silnikiem (kl.7);
 • noży (instrumentów) chirurgicznych (kl.10);
 • pompek do rowerów (kl.12), pompek specjalnie przystosowanych do pompowania piłek do gier (kl.28);
 • broni bocznej w postaci broni palnej (kl. 13);
 • noży do papieru do użytku biurowego (kl.16);
 • uchwytów do przedmiotów zaklasyfikowanych w różnych klasach zgodnie z ich funkcją lub przeznaczeniem, np. rączki do lasek, rączki do parasolek (kl.18), trzonki mioteł (kl.21);
 • przyborów do serwowania, np. szczypiec do cukru, do lodu, łopatek do ciast i chochli do podawania, a także przyborów kuchennych, np. łyżek do mieszania, tłuczków i moździerzy, dziadków do orzechów i łopatek (kl.21);
 • broni używanej do szermierki (kl. 28).

Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych; Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych; Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych; Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; Kasy rejestrujące, urządzenia liczące; Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe; Skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego; Urządzenia do gaszenia ognia

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • urządzenia i przyrządy do badań naukowych w laboratoriach;
 • przyrządy treningowe i symulacyjne, np. manekiny resuscytacyjne, symulatory streowania i kontroli pojazdów;
 • urządzenia i przyrządy do kontroli i sterowania statkami, pojazdami do poruszania się po wodzie i pojadzami bezzałogowymi, takie jak urządzenia i przyrządy do nawigacji, przekaźniki, kompasy, urządenia GPS, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów;
 • aparaturę i narzędzia do ochrony i bezpieczeństwa, siatki bezpieczeństwa, światła sygnalizacyjne, pompy pożarnicze, alarmy dźwiękowe, tokeny bezpieczeństwa jako urządzenia szyfrujące;
 • odzież chroniącą przezd poważnymi i zagraającymi życiu obrażeniami, np. odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, kaski ochronne, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, kombinezony ochronne dla lotników, nakolanniki dla robotników;
 • urządzenia i przyrządy optyczne, takie jak okukary,szkła kontaktowe, lupy, lustra do kontroli pracy, wizjery;
 • cewki elektromagnetyczne;
 • zegarki inteligentne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie;
 • dżojstiki od komputerów, inne niż do gier komputerowych, zestawy do wirtualnej rzeczywistości, okulary inteligente;
 • etui na okulary, na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną;
 • bankomaty, urządzenia do fakturowania, przyrządy i urządzenia do badania materiałów;
 • baterie i ładowarki do elektronicznych papierosów;
 • elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych;
 • roboty laboratoryjne, edukacyjne, do nadzory bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • dżojstików jako części maszyn, inne niż do maszyn do gier (kl.7), dżojstików do pojazdów (kl.12), dżojstików do gier wideo, sterowników do zabawek i konsol do gier (kl.28);
 • urządzeń uruchamianych monetą zaklasyfikowanych w różnych klasach zgodnie z ich funkcją lub przeznaczeniem, np. pralek uruchamianych monetą (kl.7), stołów bilardowych uruchamianych monetami lub żetonami (kl.28);
 • robotów przemysłowych (kl.7), robotów chirurgicznych (kl.10), robotów zabawkowych (kl.28);
 • aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, urządzeń do monitorowania tętna, analizatorów składu ciała (kl.10);
 • lamp laboratoryjnych, palników laboratoryjnych (kl.11);
 • lamp nurkowych (kl.11);
 • sygnałów mgłowych wybuchowych, rakiet sygnalizacyjnych (kl.13);
 • wycinków histologicznych jako materiału szkoleniowego, próbek biologicznych do mikroskopów jako materiału szkoleniowego (kl.16);
 • odzieży i sprzętu noszonego w celu uprawiania różnych sportów, np. ochraniaczy jako części strojów sportowych, masek szermierczych, rękawic bokserskich (kl.28);

Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; Protezy kończyn, oczu i zębów; Artykuły ortopedyczne; Materiały do zszywania stosowane w chirurgii; Urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; Urządzenia do masażu; Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami; Urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • opaski podtrzymujące i specjalną odzież dla celów medycznych, np. odzież uciskową, pończochy uciskowe przeciw żylakom, kaftany bezpieczeństwa, obuwie ortopedyczne;
 • artykuły, przyrządy i urządzenia związane z miesiączkowaniem, antykoncepcją i porodem, np. kubki menstruacyjne, globulki, prezerwatywy, materace porodowe, kleszcze;
 • lecznicze i protetyczne artykuły i urządzenia do implantacji składające się z materiałów sztucznych lub syntetycznych, np. implanty chirurgiczne z tworzyw sztucznych, sztuczne piersi, neurostymulatory, biodegradowalne implanty kostne;
 • specjalne meble do celów medycznych, np. fotele do celów medycznych lub stomatologicznych, materace pneumatyczne do celów medycznych, stoły operacyjne.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • opatrunków medycznych i chłonnych wyrobów higienicznych, np. plastrów, bandaży i gazy opatrunkowej, podkładek dla karmiących piersią, pieluszek dla niemowląt, pieluch dla osób nietrzymających moczu, tamponów (kl. 5);
 • implantów chirurgicznych składających się z żywych tkanek (kl. 5);
 • papierosów niezawierających tytoniu i przeznaczonych do celów medycznych (kl.5) i papierosów elektronicznych (kl.34);
 • wózków i skuterów inwalidzkich (kl. 12);
 • stołów do masażu i łóżek szpitalnych (kl. 20).

Urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • urządzenia klimatyzacyjne;
 • przyrządy elektryczne do gotowania, inne niż do użytku laboratoryjnego, piece dentystyczne, kuchenki mikrofalowe, piece do pieczenia;
 • piece jako urządzenia grzewcze;
 • termiczne kolektory słoneczne;
 • dymowe kanały, dmuchawy kominowe, kominki, kominki domowe;
 • sterylizatory, piece do spopielania;
 • urządzenia i instalacje oświetleniowe, np. rury oświetleniowe, latarki, oświetlenie bezpieczeństwa, świecące numery na domy, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów;
 • lampy, np. elekrtyczne, gazowe, laboratoryjne, olejowe, uliczne, bezpieczeństwa;
 • łóżka opalające jako urządzenia do opalania się;
 • instalacje łazienkowe, akcesoria łazienkowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne;
 • muszle klozetowe, pisuary;
 • fontanny, fontanny czekoladowe;
 • elektryczne poduszki i koce grzewcze inne niż do celów medycznych;
 • termofory;
 • odzież ogrzewana elektrycznie
 • urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne zaparzacze do kawy, maszyny do wytwarzania lodów;
 • maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • urządzeń do wytwarzania pary jako części maszyn (kl.7);
 • skraplaczy powietrza (kl.7);
 • generatorów elektryczności (kl.7);
 • lutlamp (kl.7), lamp optycznych, lamp ciemniowych (kl.9), lamp do celów medycznychn (kl.10);
 • pieców do użytku laboratoryjnego (kl.9);
 • komórek fotowoltaicznych (kl.9);
 • świteł sygnalizacyjnych (kl.9)
 • elektrycznych poduszek i kocy grzewczych do celów medycznych (kl.10);
 • przenośnych wanienek dla niemowląt (kl.21);
 • nieelektrycznych przenośnych pojemników chłodzących (kl.21);
 • przyborów kuchennych, które nie mają wbudowanego źródła ciepła, np. nieelektrycznch blach do pieczenia na wolnym ogniu oraz grillów, gofrownic do ciast, nieelektrycznych, nieelektrycznych szybkowarów do gotowania (kl.21);
 • nieelektrycznych ogrzewaczy stóp (kl.25).

Pojazdy; Urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • napędy i silniki do pojazdów lądowych;
 • elementy sprzęgła i przekładni do pojazdów lądowych;
 • poduszkowce;
 • pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki;
 • części pojazdów, np. amortyzatory, szyby przednie, kierownice, opony oraz bieżniki;

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • materiałów metalowych do budowy szlaków kolejowych (kl.6);
 • silników, sprzegieł i części do skrzyń biegów innych niż do pojazdów lądowych (kl.7);
 • części silników wszelkiego rodzaju, np. rozruszniki, tłumiki, cylindry do silników wszelkiego rodzaju (kl.7);
 • gąsienic gumowych będących częścią gąsienic maszyn budowlanych, górniczych, rolniczych i innych wysokowydajnych maszyn (kl.7);
 • rowerów trójkołowych dla dzieci i skuterów jako zabawek (kl.28);
 • niektórych specjalnych rodzajów pojazdów i urządeń kołowych nie do transportu, np. zamiatarek drogowych (kl.7), pomp pożarniczych (kl.9), ruchomych wózków barowych do podawania herbaty (kl.20);
 • niektórych specjalnych rodzajów pojazdów, np. baterii elektrycznych, radioodbiorników do pojazdów, liczników kilometrów (kl.9), świateł do pojazdów (kl.12), dywaników samochodowych (kl.27).

Broń palna; Amunicja i pociski; Materiały wybuchowe; Sztuczne ognie

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne;
 • rakietnice;
 • aerozole do osobistej obrony;
 • sygnały mgłowe wybuchowe, rakiety sygnalizacyjne;
 • pistolety pneumatyczne jako broń;
 • paski naramienne do broni;
 • broń palną sportową.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • smarów do broni (kl.4);
 • ostrzy jako broni (kl.8);
 • broni białej [bocznej] (kl.8);
 • urządzeń sygnalizujących opary niewybuchowe, ratowniczych latarek laserowych (kl.9);
 • celowników teleskopowych do broni palnej (kl.9);
 • pochodni (kl.11);
 • strzelających zabawek bożonarodzeniowych z niespodzianką w środku (kl.28);
 • kapiszonów wybuchowych jako zabawek (kl.28);
 • pneumatycznych pistoletów jako zabawek (kl.28);
 • zapałek (kl.34).

Metale szlachetne i ich stopy; Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne; Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • wyroby jubilerskie, w tym biżuterię nieszlachetną, np. biżuterię ze szkła sztrasowego;
 • spinki do mankietów, szpilki do krawatów;
 • kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich;
 • wisiorki biżuteryjne;
 • kasetki na biżuterię;
 • komponenty jubilerskie i zegarmistrzowskie, np. klamry i koraliki do biżuterii, mechanizmy zegarów i zegarków, wskazówki, sprężyny i kryształy do zegarków.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • zegarków typu Smartwatch (kl. 9);
 • breloczków, innych niż stanowiące elementy biżuterii, breloków do kluczy i breloczków ozdobnych (kl. 26);
 • dzieł sztuki niewykonanych z metali szlachetnych i niepokrytych nimi, które zostały sklasyfikowane w zależności od materiału, z którego są wykonane, np. dzieł sztuki wykonanych z metalu (klasa 6), z kamienia, betonu lub marmuru (klasa 19), z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych (klasa 20), z porcelany, terakoty lub szkła (klasa 21);
 • niektórych wyrobów z metali szlachetnych lub pokrytych nimi zaklasyfikowanych zgodnie z ich funkcją lub przeznaczeniem, np. metali w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów (klasa 2), amalgamatów dentystycznych zawierających złoto (klasa 5), sztućców (klasa 8), styków elektrycznych (klasa 9), złotych stalówek (klasa 16), dzbanków do herbaty (klasa 21), złotych oraz srebrnych haftów (klasa 26), cygarnic (klasa 34).

Instrumenty muzyczne; Statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych; Batuty dyrygenckie

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • mechaniczne instrumenty muzyczne i i akcesoria do nich, np. katarynki, pianole, regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, perkusje robotyczne;
 • pozytywki;
 • elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne;
 • struny, stroiki, kołki i pedały do instrumentów muzycznych;
 • kamertony, młoteczki do strojenia;
 • kalafonię do strunowych instrumentów muzycznych.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • urządzeń do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku, np. elektrycznych i elektronicznych urządzeń modyfikujących dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, pedałów wah wah [kaczek], interfejsów audio , mikserów audio, korektorów graficznych [urządzenia audio], subwooferów (kl. 9);
 • plików muzycznych do pobierania (kl.9);
 • zapisów nutowych muzyki do pobrania (kl.9), arkuszy z nutami w formie drukowanej (kl.16);
 • szaf grających (kl.9);
 • metronomów (kl.9);
 • kartek muzycznych z życzeniami (kl.16).

Papier i karton; Druki; Materiały introligatorskie; Fotografie; Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli; Kleje do celów biurowych lub domowych; Materiały do rysowania i materiały dla artystów; Pędzle do malowania; Materiały szkoleniowe i dydaktyczne; Arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania; Czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • noże i gilotyny do papieru;
 • futerały, pokrowce i urządzenia do przechowywania lub zabezpieczania papieru, np. skoroszyty i teczki na dokumenty, klipsy na banknoty, okładki na książeczki czekowe, spinacze do papieru, okładki na paszporty, albumy;
 • niektóre maszyny biurowe, np. maszyny do pisania, powielacze, biurowe maszyny do frankowania, temperówki do ołówków;
 • artykuły malarskie do wykorzystania przez artystów oraz malarzy wewnętrznych i zewnętrznych, np. palety do akwareli, sztalugi i palety, wałki i tace;
 • niektóre jednorazowe wyroby z papieru, np. śliniaczki, chusteczki i obrusy papierowe;
 • niektóre wyroby z papieru lub kartonu niesklasyfikowane inaczej na podstawie funkcji lub celu, np. torby papierowe, koperty i pojemniki do pakowania, rzeźby, figurki i dzieła sztuki z papieru lub tektury, takie jak figurki z papier mâché, oprawione lub nieoprawione litografie, obrazy i akwarele.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • farb (kl. 2);
 • narzędzi ręcznych dla artystów, np. szpachli, dłut rzeźbiarskich (kl. 8);
 • aparatury do celów dydaktycznych, np. aparatury audiowizualnej na potrzeby nauczania, manekinów do nauczania resuscytacji (kl. 9) i modeli-zabawek (kl.28);
 • niektórych wyrobów z papieru lub tektury, które sklasyfikowano w oparciu o ich funkcję lub cel, np. papieru fotograficznego (kl.1), papieru ściernego (kl. 3), rolet papierowych (kl.20), papierowych kubków i talerzy (kl. 21), pościeli z papieru (kl. 24), odzieży z papieru (kl. 25), papieru papierosowego (kl.34).

Nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów; Tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji; Materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne; Elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • materiały gumowe do bieżnikowania opon;
 • bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia;
 • taśmy klejące, inne niż materiały piśmienne i nie do celów medycznych lub do użytku domowego;
 • folie z tworzyw sztucznych, inne niż służące do owijania i pakowania, np. folie do okien chroniące przed oślepieniem;
 • elastyczne nici oraz nici z gumy lub tworzyw sztucznych, nie do użytku włókienniczego;
 • niektóre wyroby z materiałów należących do tej klasy, niesklasyfikowane inaczej według funkcji lub celu, np. pianki do bukietów, materiały do wyściełania i wypełniania z gumy lub tworzyw sztucznych, korki gumowe, amortyzujące zderzaki gumowe, worki gumowe lub koperty do pakowania.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • węży pożarniczych (kl. 9);
 • rur będących elementami instalacji sanitarnych (kl. 11) oraz sztywnych rur metalowych (kl. 6) i niemetalowych (kl. 19);
 • szkła izolacyjnego na potrzeby budownictwa (kl. 19);
 • niektórych wyrobów z materiałów należących do tej klasy, które sklasyfikowano na podstawie ich funkcji lub celu, np. gumożywic (kl. 2), gum do celów stomatologicznych (kl. 5), ekranów azbestowych dla strażaków (kl. 9), samoprzylepnych łat gumowych do naprawy dętek (kl. 12), gumek do wycierania (kl. 16).

Skóra i imitacje skóry; Skóry zwierzęce; Walizki i torby; Parasolki i parasole; Laski; Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie; Obroże, smycze i ubrania dla zwierząt

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • walizki i torby, np. walizki, kufry, torby podróżne, torby do noszenia niemowląt, torby szkolne;
 • oznaczenia bagażowe;
 • etui na wizytówki i portfele;
 • pudła i pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • lasek do celów medycznych (kl.10);
 • odzieży, obuwia i nakryć głowy ze skóry przeznaczonych dla ludzi (kl. 25);
 • toreb i futerałów do przechowywania określonych produktów, np. toreb na laptopy (klasa 9), futerałów i pokrowców na aparaty i sprzęt fotograficzny (kl. 9), futerałów na instrumenty muzyczne (kl. 15), toreb golfowych z kołami lub bez, specjalnych toreb na narty i deski surfingowe (kl. 28);
 • niektórych wyrobów ze skóry, imitacji skóry i skór zwierzęcych, które sklasyfikowano na podstawie ich funkcji lub celu, np. skórzanych ostrzarek do noży (kl. 8), skóry do polerowania (kl. 21), irchy do czyszczenia (kl. 21), skórzanych pasów do odzieży (kl. 25).

Materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie; Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie; Asfalt, smoła i bitumy; Budynki przenośne, niemetalowe; Pomniki niemetalowe

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • półfabrykaty drewniane (np. belki, deski, płyty);
 • drewniane forniry;
 • szkło budowlane, np. płyty podłogowe, kafle szklane;
 • szkło granulowane do znakowania dróg;
 • granit, marmur, żwir;
 • terakota jako materiał budowlany;
 • pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne;
 • niemetalowe groby i nagrobki;
 • statuetki, popiersia i dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru;
 • skrzynki na listy murowane;
 • tkaniny, maty i okładziny do zapobiegania erozji, niemetalowe [geotekstylia];
 • powłoki jako materiały budowlane;
 • rusztowania niemetalowe;
 • niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, np. akwaria, ptaszarnie, maszty flagowe, portyki niemetalowe, baseny.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • środków konserwujących i uszczelniających do cementu (kl. 1);
 • środków przeciwogniowych (kl.1);
 • preparatów zabezpieczających przed psuciem się (kl.2);
 • olejów ułatwiających wyjmowanie z formy (kl.4);
 • metalowych skrzynek na listy (kl.6), niemetalowych i niemurowanych (kl.20);
 • statuetek, popiersi i dzieł sztuki z metali nieszlachetnych (kl.6), szlachetnych (kl.14), z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych (kl.20), z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła (kl.21);
 • niektórych rur niemetalowych, nie dla budownictwa, np. rur będących częścią instalacji sanitarnych (kl.11),rur, rurek i przewodów giętkich niemetalowych (kl.17);
 • substancji do izolacji przeciw wilgoci w budynkach (kl.17);
 • szkła na szyby do pojazdów (kl.21);
 • klatek dla ptaków (kl.21);
 • mat i linoleum do pokrywania podłóg (kl.27);
 • surowego i nieobrobionego drewna (kl.31).

Meble, lustra, ramki obrazów; Pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu; Nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa; Muszle; Pianka morska; Żółty bursztyn

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • meble metalowe, meble do biwakowania, stojaki na broń, regały wystawowe na prasę;
 • żaluzje i rolety wewnętrzne;
 • artykuły pościelowe, np. materace, materace sprężynowe, poduszki;
 • lusterka i lustra meblowe lub łazienkowe;
 • tablice rejestracyjne niemetalowe;
 • niewielkie przedmioty niemetalowe, np. sworznie, śruby, kołki, kółka meblowe, kołnierze do mocowania rur;
 • skrzynki na listy, niemetalowe ani niemurowane.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • specjalnych mebli dla laboratoriów (kl. 9) lub do użytku medycznego (kl.10);
 • rolet zewnętrznych metalowych (kl. 6), niemetalowych i nietekstylnych (kl. 19), tekstylnych (kl. 22);
 • pościeli, kołder puchowych i śpiworów (kl.24);
 • niektórych luster do konkretnych zastosowań, np. luster będących elementami urządzeń optycznych (kl.9), lusterek stosowanych w chirurgii i stomatologii (kl. 10), lusterek wstecznych (kl.12), lusterek do pistoletów (kl. 13);
 • niektórych wyrobów z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej i substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, które sklasyfikowano na podstawie ich funkcji lub celu, np. koralików do produkcji biżuterii (kl. 14), drewnianych desek podłogowych (kl. 19), koszyków do użytku domowego (kl.21), plastikowych kubków (kl. 21), mat trzcinowych (kl. 27).

Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego; Przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek; Grzebienie i gąbki; Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); Materiały do wytwarzania pędzli; Sprzęt do czyszczenia; Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie; Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • przybory i pojemniki używane w gospodarstwie domowym i w kuchni, np. łapki na owady, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], elektryczne i nieelektryczne, łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], szczypce do cukru, szczypce do lodu, łopatki do ciast, chochle do podawania ;
 • przybory i pojemniki używane w gospodarstwie domowym i w kuchni, np. łapki na owady, deski do krojenia, korkociągi, shakery do przygotowywania koktajli, skarbonki, wiadra, garnki i patelnie;
 • małe, ręczne urządzenia kuchenne do mielenia, rozdrabniania, wyciskania lub kruszenia, np. prasy do czosnku, dziadki do orzechów, tłuczki i moździerze;
 • suszarki do naczyń i stojaki do karafek;
 • przybory kosmetyczne i toaletowe, np. grzebienie, elektryczne i nieelektryczne, szczoteczki do zębów, elektryczne i nieelektryczne, nici dentystyczne, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, puszki do pudru, kosmetyczki z przyborami toaletowymi;
 • artykuły ogrodnicze, np. rękawice ogrodowe, doniczki okienne, konewki, dysze do węży zraszających;
 • akwaria, terraria i wiwaria pokojowe.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • środków czyszczących (kl. 3);
 • pojemników do przechowywania i transportu towarów, z metalu (kl.6) i nie z metalu (kl.20);
 • małych urządzeń do mielenia, rozdrabniania, wyciskania lub kruszenia, napędzanych elektrycznie (kl.7);
 • brzytew i maszynek do golenia, maszynek do strzyżenia włosów i obcinania paznokci, elektrycznych i nieelektrycznych narzędzi do manicure i pedicure, np. zestawów do manicure, pilniczków do paznokci, cążków do skórek (kl. 8);
 • sztućców (kl. 8), narzędzi skrawających do użytku w kuchni, np. rozdrabniaczy do warzyw, narzędzi do cięcia pizzy, krajarek do sera (kl.8);
 • grzebieni przeciwko wszom, skrobaków do języka (kl.10);
 • przyrządów elektrycznych do gotowania (kl. 11);
 • luster toaletowych (kl. 20);
 • niektórych wyrobów ze szkła, porcelany i fajansu, które zostały sklasyfikowane w zależności od ich funkcji lub celu, np. porcelany na potrzeby protez dentystycznych (kl.5), soczewek okularowych (kl. 9), wełny szklanej do izolacji (kl. 17), płytek ceramicznych (kl.19), szkła budowlanego (kl. 19), włókna szklanego do użytku włókienniczego (kl. 22).

Liny i sznury; Sieci; Namioty i plandeki; Markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych; Żagle; Torby do transportu i przechowywania materiałów luzem; Materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych; Nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • sznury i szpagaty z włókien naturalnych i sztucznych, papieru lub tworzyw sztucznych;
 • sieci rybackie, hamaki, drabinki linowe;
 • pokrowce na samochody, niedopasowane;
 • niektóre worki i torby niesklasyfikowane na podstawie funkcji lub celu, np. worki do prania wyrobów pończoszniczych, worki na ciała, torby pocztowe;
 • torby do pakowania wyrobów włókienniczych;
 • włókna zwierzęce i surowe włókna tekstylne, np. sierść zwierzęca, kokony, juty, surowa lub przetworzona wełna, surowy jedwab.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • lin metalowych (kl. 6);
 • strun do instrumentów muzycznych (kl.15) oraz rakiet sportowych (kl. 28);
 • materiałów na obicia i do wypełniania z papieru lub tektury (kl.16), gumy lub tworzyw sztucznych (kl.17);
 • niektórych siatek i toreb, które sklasyfikowano w zależności od ich funkcji lub celu, np. siatek ochronnych (kl. 9), siatek bagażowych do pojazdów (kl. 12), podróżnych toreb na ubrania (kl. 18), siatek do włosów (kl.26), toreb golfowych (kl. 28), siatek sportowych (kl. 28);
 • nietekstylnych toreb do pakowania, które sklasyfikowano na podstawie materiału, z jakiego zostały wykonane, np. toreb do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych (kl. 16), z gumy (kl. 17), skórzanych (kl. 18).

Przędza i nici dla włókiennictwa

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • nici i przędza elastyczna z włókna szklanego, tworzyw sztucznych i gumy do celów włókienniczych;
 • nici i przędza do haftowania, szycia i cerowania, także z metalu;
 • nici i przędza z jedwabiu i wełny, wełna uprzędzona.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • niektórych nici do specjalnego użytku, np. kabli elektrycznych (kl.9), nici chirurgicznych (kl.10), nici z metali szlachetnych jako biżuterii (kl.14);
 • nici, innych niż do włókiennictwa, zaklasyfikowanych zgodnie z materiałem, z jakiego są wykonane, np. Sznurków do wiązania z emtalu (kl.6) i nie z metalu (kl.22), przędzy elastycznej, gumowej lub z tworzyw sztucznych (kl.17), przędzy z włókna szklanego (kl.21).

Tekstylia i imitacje tekstyliów; Bielizna stołowa i pościelowa; Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • bieliznę pościelową, np. narzuty, poszewki na poduszki, ręczniki tekstylne;
 • pościel z papieru;
 • śpiwory, wkłady do śpiwora;
 • siatki przeciw komarom.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • elektrycznie ogrzewanych koców do celów medycznych (kl. 10) i nie do celów medycznych (kl. 11);
 • papierowych obrusów (kl. 16);
 • azbestowych kurtyn bezpieczeństwa (kl.17), dekoracyjnych zasłon bambusowych (kl. 20);
 • derek dla koni (kl.18);
 • niektórych tekstyliów i tkanin do specyficznych zastosowań, np. materiałów introligatorskich (kl. 16), materiałów izolacyjnych (kl. 17), geotekstyliów (kl.19).

Odzież, obuwie, nakrycia głowy

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • części odzieży, obuwia i nakryć głowy, np. mankiety, kieszenie do odzieży, gotowe podszewki, napiętki do obuwia, obcasy , daszki do czapek, szkielety kapeluszy;
 • odzież i obuwie do uprawiania sportu, np. rękawice narciarskie, podkoszulki sportowe, odzież dla rowerzystów, kimona do karate, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, buty narciarskie;
 • stroje na maskaradę;
 • odzież papierową, papierowe kapelusze używane jako odzież;
 • śliniaki nie z papieru;
 • poszetki;
 • ogrzewacze stóp, nieelektryczne.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • niektórych drobnych przedmiotów używanych przez szewców, np. kołków i bolców do butów metalowych (kl.6) i niemetalowych (kl.20),jak również artykułów pasmanteryjnych, zapięć do odzieży, obuwia i nakryć głowy, np. spinaczy, zapięć do ubrań, zamków błyskawicznych, wstążek , wstążek do kapeluszy (kl.26);
 • niektórych rodzajów odzieży i obuwia o szczególnym przeznaczeniu, np. kasków ochronnych (kl.9), odzieży przeciwogniowej (kl.9), odzieży specjalnej używanej w salach operacyjnych (kl.10), jak również odzieży i obuwia przeznaczonych do uprawniania sportu, np. rękawic do baseballa, rękawic bokserskich, łyżew, butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami (kl.28);
 • odzieży ogrzewanej elektrycznie (kl.11);
 • elektrycznych ogrzewaczy stóp (kl.11), dopasowanych pokrowców na nóżki do spacerówek i do wózków dziecięcych (kl.12);
 • śliniaków papierowych (kl.16);
 • chusteczek papierowych (kl.16) i tekstylnych (kl.24);
 • okryć dla zwierząt (kl.18);
 • masek karnawałowych (kl.28);
 • ubrań dla lalek (kl.28);
 • papierowych czapeczek na przyjęcia (kl.28).

Koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne; Guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; Sztuczne kwiaty; Ozdoby do włosów; Sztuczne włosy

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • peruki, tupety i sztuczne brody;
 • spinki i opaski do włosów;
 • wstążki i kokardy jako artykuły pasmanteryjne lub ozdoby do włosów, wykonane z jakiegokolwiek materiału;
 • wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów;
 • siatki do włosów;
 • klamry i zamki;
 • zawieszki, inne niż biżuteria, breloki do kluczy i breloczki ozdobne;
 • sztuczne wieńce i girlandy bożonarodzeniowe, takze z lampkami;
 • niektóre artykuły do kręcenia włosów, np. elektryczne i nieelektryczne lokówki, inne niż wsuwki do kręcenia włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • sztucznych rzęs (kl.3);
 • metalowych haków do wieszania kotłów (kl.6) i niemetalowych (kl.20), haków do zasłon (kl.20);
 • niektórych specjalnych typów igieł, np. Igieł do tatuowania (kl.8), igieł do kompasów geodezyjnych (kl.9), igieł do celów leczniczych (kl. 10), igieł do pompek do pompowania piłek do gier (kl.28);
 • ręcznych przyrządów do kręcenia, np.lokówek, zalotek do rzęs (kl.8);
 • sztucznych włosów (kl.10);
 • zawieszki do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy (kl.14);
 • niektórych wstążek i kokard, np. ppapierowych,innych niż artykuły pasmanteryjne lub do ozdoby włosów (kl.16), wstążek gimanstycznych (kl.28);
 • przędzy i nici do celów włókienniczych (kl.23);
 • choinek z materiałów syntetycznych (kl.28).

Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; Draperie ścienne, nietekstylne

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • dywaniki i maty samochodowe;
 • maty jako pokrycia podłogowe, np. maty łazienkowe,maty do jogi, maty gimnastyczne;
 • darń sztuczną;
 • tapety, także tekstylne.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • podłóg, materiału na podłogi z metalu, płytek podłogowych metalowych (kl.6) i niemetalowych (kl.19), podłóg drewnianych (klasa 19);
 • dywanów podgrzewanych elektrycznie (kl.11);
 • geotekstyliów (kl.19);
 • mat do kojców dziecięcych (kl.20);
 • obić ściennych z materiałów tekstylnych (kl.24).

Gry, zabawki i przedmioty do zabawy; Sprzęt do gier wideo; Artykuły gimnastyczne i sportowe; Ozdoby choinkowe

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • sprzęt to gier i zabaw, w tym sterowniki do nich;
 • śmieszne gadżety do zabawy oraz imprezowe, np. maski karnawałowe, kapelusze papierowe, konfetti, atrapy i zabawne upominki;
 • sprzęt łowiecki i wędkarski, np. wędki, podbieraki, wabiki, przynęty;
 • sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • świeczek choinkowych (klasa 4), elektrycznych lampek na choinkę (klasa 11), wyrobów cukierniczych i czekoladowych ozdób na choinkę (klasa 30);
 • sprzętu do nurkowania (klasa 9);
 • gadżetów erotycznych i gumowych lalek (klasa 10);
 • odzieży gimnastycznej i sportowej (klasa 25);
 • niektórych artykułów gimnastycznych i sportowych, np. kasków ochronnych, okularów ochronnych i ochraniaczy sportowych (klasa 9), sportowej broni palnej (klasa 13), mat gimnastycznych (klasa 27), a także sprzętu wędkarskiego i łowieckiego, np. noży myśliwskich, harpunów (klasa 8), łowieckiej broni palnej (klasa 13), sieci rybackich (klasa 22), które sklasyfikowano na podstawie ich funkcji lub celów.

Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja; Mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne; Oleje i tłuszcze jadalne

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • żywność na bazie mięsa, ryb, owoców lub warzyw;
 • jadalne owady;
 • napoje mleczne składające się głównie z mleka;
 • substytuty mleka, np. mleko migdałowe, kokosowe, z orzeszków ziemnych, ryżowe, sojowe;
 • grzyby konserwowane;
 • orzechy i nasiona roślin strączkowych do spożycia przez ludzi;
 • nasiona przeznaczone do spożycia przez człowieka, niestanowiące przypraw ani aromatów.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • olejów i tłuszczów, innych niż spożywcze, np. olejków eterycznych (kl.3), olejów przemysłowych (kl.4), oleju rycynowego do celów medycznych (kl.5);
 • żywności dla niemowląt (kl.5);
 • żywności dietetycznej i substancji dietetycznych dostosowanych do użytku medycznego (kl. 5);
 • suplementów żywnościowych (kl.5)
 • sosów sałatkowych (kl.30)
 • przetworzonych nasion stosowanych jako przyprawy (klasa 30);
 • orzechów w czekoladzie (kl.30);
 • świeżych i nieprzetworzonych owoców, warzyw, orzechów i nasion (kl.31);
 • karmy dla zwierząt (kl.31);
 • żywych zwierząt (kl. 31);
 • nasion siewnych (kl. 31).

Kawa, herbata, kakao i ich substytuty; Ryż, makaron i kluski; Tapioka i sago; Mąka i produkty zbożowe; Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; Czekolada; Lody, sorbety i inne jadalne lody; Cukier, miód, melasa (syropy); Drożdże, proszek do pieczenia; Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone; Ocet, sosy i inne przyprawy; Lód [zamrożona woda]

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub herbaty;
 • zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, np. płatki owsiane, chipsy kukurydziane, jęczmień łuskany, bulgur, musli;
 • pizza, ciastka, kanapki;
 • orzechy w czekoladzie;
 • aromaty do żywności lub napojów inne niż olejki eteryczne.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • soli konserwujących do celów innych niż spożywcze (kl.1);
 • aromatów do żywności lub napojów będących olejkami eterycznycmi (kl.3);
 • herbat leczniczych oraz żywności dietetycznej i substancji dietetycznych dostosowanych do użytku medycznego (kl. 5);
 • żywności dla niemowląt (kl.5);
 • suplementów żywnościowych (kl.5)
 • drożdży przeznaczonych do celów farmaceutycznych (kl. 5), drożdży przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta (kl.31);
 • napojów mlecznych o smaku kawy, kakao, czekolady lub herbaty (kl.29);
 • zup, bulionów (kl.29);
 • zbóż nieprzerobionych (kl. 31);
 • świeżych ziół (kl.31)
 • karmy dla zwierząt (kl.31).

Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury; Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona; Świeże owoce i warzywa, świeże zioła; Naturalne rośliny i kwiaty; Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia; Żywe zwierzęta; Żywność i napoje dla zwierząt; Słód

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • zboże nieprzetworzone;
 • świeże owoce i warzywa, nawet po myciu i woskowaniu
 • odpady roślinne;
 • glony nieprzetworzone;
 • drewno nieprzetworzone;
 • zapłodnione jaja lęgowe;
 • świeże grzyby i trufle;
 • ściółkę dla zwierząt, np. piasek aromatyczny, papier pokryty piaskiem dla zwierząt.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • kultur mikroorganizmów i hodowli pijawek do celów medycznych (kl.5);
 • suplementów diety dla zwierząt oraz paszy leczniczej dla zwierząt (kl.5);
 • drewna półprzetworzonego (kl. 19);
 • sztucznych przynęt wędkarskich (kl. 28);
 • ryżu (kl.30);
 • tytoniu (kl.34).

Piwo; Napoje bezalkoholowe; Wody mineralne i gazowane; Napoje owocowe i soki owocowe; Syropy i inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • napoje pozbawione alkoholu;
 • napoje bezalkoholowe;
 • napoje na bazie ryżu i soi, inne niż substytuty mleka;
 • napoje energetyzujące i izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami;
 • ekstrakty z owoców i esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • aromatów do napojów jako olejków eterycznych (kl.3) i innych niż olejki eteryczne (kl.30);
 • napojów dietetycznych przystosowanych do celów leczniczych (kl.5);
 • napojów mlecznych z przewagą mleka, koktajli mlecznych (kl.29)
 • substytutów mleka, np. mleka migdałowego, kokosowego, z orzeszków ziemnych, ryżowego, sojowego (kl.29);
 • soku cytrynowego i pomidorowego do celów kulinarnych (kl.29);
 • napojów na bazie kawy, kakao, czekolady lub herbaty (klasa 30).
 • napojów dla zwierząt domowych (kl.31)
 • napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa (kl.33).

Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa; Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • wino, wino alkoholizowane;
 • cydr alkoholowy, perry;
 • napoje wysokoprocentowe, likiery;
 • esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • napojów leczniczych (kl.5);
 • napojów bezalkoholowych (kl.32);
 • piwa (kl.32)
 • bezalkoholowych dodatków do drinków, np. napojów bezalkoholowych, wody sodowej (kl.32).

Tytoń i substytuty tytoniu; Papierosy i cygara; Papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy; Przybory dla palaczy; Zapałki

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • substytuty tytoniu, nie do celów medycznych.
 • aromaty, inne niż olejki eteryczne, do użytku w elektronicznych papierosach i waporyzatorach dla palaczy;
 • zioła do palenia;
 • tabakę;
 • niektóre akcesoria i pojemniki związane używaniem tytoniu i artykułów z nimi związanych, np. zapalniczki, popielniczki, pojemniki na tytoń, tabakierki, pojemniki na cygara.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • papierosów beztytoniowych do celów medycznych (kl. 5);
 • baterii i ładowarek do papierosów elektronicznych (kl.9);
 • popielniczek samochodowych (kl.12).

Klasy usługowe

Reklama; Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie; Prace biurowe

 

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • gromadzenie, na rzecz osób trzecich, różnych produktów (z wyłączeniem transportu) w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów; usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą automatów do sprzedaży, katalogów sprzedaży wysyłkowej lub za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład przez strony internetowe lub telewizyjne programy zakupowe;
 • usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji lub systematyzacji pisemnych wiadomości i zapisów, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych;
 • usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, lub dystrybucja próbek. Klasa ta może odnosić się do reklamy dotyczącej innych usług, jak np. pożyczek bankowych lub reklamy radiowej.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • usług takich jak oceny i raporty inżynierów, nieodnoszących się bezpośrednio do przedmiotu działalności przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych ani do zarządzania sprawami takich przedsiębiorstw (zob. alfabetyczny wykaz usług).

Usługi finansowe, monetarne i bankowe; Usługi ubezpieczeniowe; Usługi związane z majątkiem nieruchomym

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi dotyczące spraw finansowych lub monetarnych odnoszące się do:
 • usług wszystkich instytucji bankowych lub instytucji współpracujących z nimi, takich jak maklerzy dewizowi lub izby rozrachunkowe;
 • usług instytucji kredytowych innych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki finansowe, pożyczkowe i podobne;
 • usług funduszy inwestycyjnych, spółek holdingowych;
 • usług pośredników dotyczących papierów wartościowych i dóbr;
 • usług związanych ze sprawami monetarnymi potwierdzonymi przez powierników;
 • usług związanych z emisją czeków podróżnych i akredytyw;
 • umowy sprzedaży ratalnej lub w formie leasingu;
 • usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną majątku nieruchomego lub finansowaniem
 • usługi w zakresie ubezpieczeń, takie jak usługi świadczone przez agentów lub brokerów zajmujących się ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz usługi związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych.

Usługi budowlane; Usługi instalacyjne i naprawcze; Prace wydobywcze, odwierty ropy naftowej i gazu

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi związane z budowaniem i wyburzaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub linii przesyłowych, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, takie jak malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze lub dekarstwo;
 • usługi w zakresie budowy okrętów;
 • usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego;
 • różne usługi związane z naprawami, np. w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi lub podobnych;
 • różne usługi związane z naprawami, np. restauracja budynków, renowacja mebli i dzieł sztuki;
 • usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek ich cech; 
 • czyszczenie różnych obiektów, np. okien, pojazdów, jak również pranie i prasowanie odzieży.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • usług polegających na przechowywaniu towarów (kl. 39);
 • przekształcania przedmiotów i substancji, wymagających zmiany ich cech istotnych, np. cięcia, farbowania, impregnacji ognioodpornej tkanin (kl.40), odlewów, pokryć i obróbki metali (kl.40), krawiectwa lub krawiectwa lekkiego, hafciarstwa (kl.40), konserwowania napojów i żywności (kl.40);
 • instalacji, aktualizacji i utrzymania oprogramowania komputerowego (kl.42), tworzenia i hostingu witryn internetowych (kl.42);
 • usług w zakresie szkiców budowlanych i usług architektonicznych (kl.42).

Usługi telekomunikacyjne

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • pzresyłanie plików cyfrowych i korespondencji elektronicznej;
 • zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych;
 • usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych;
 • transmisję wideo na żądanie;
 • zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych
 • usługi telefoniczne i poczty głosowej
 • usługi tele- i videokonferencji.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • usług związanych z reklamą radiową (kl. 35);
 • usług telemarketingu (kl.35).
 • zawartości lub treści stanowiących komunikację, np. plików muzycznych do pobierania (kl.9), udostępniania informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej (kl.35), dostarczania programów telewizyjnych, nie do pobrania, za pomocą usługi wideo na życzenie (kl.41);
 • usług świadczonych poprzez połączenia telekomunikacyjne, np. usług handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania (kl.35), bankowości intenetowej (kl.36);
 • produkcji programów radiowych i telewizyjnych (kl.41);
 • usług doradczych w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej (kl.42);
 • usług serwisów społecznościowych online (kl.45).

Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi świadczone na przez spółki eksploatujące stacje, mosty, promy lub podobne wykorzystywane przez przewoźnika;
 • usługi związane z wynajmem środków transportu;
 • usługi wynajmu związane z transportem, przechowywaniem i podróżą, np. wynajem miejsc parkingowych, wynajme garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych;
 • usługi związane z holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nabrzeży oraz ratowaniem zatopionych statków i wraków morskich oraz ich ładunków;
 • usługi związane z pakowaniem i paczkowaniem towarów przed wysyłką;
 • napełnianie automatów sprzedającyh i bankomatów;
 • usługi obejmujące udzielanie informacji o wycieczkach lub transport towarów przez pośredników i agencje turystyczne, informacje o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu;
 • usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed transportem;
 • dystrybucja energii elektrycznej i elektryczności, jak również usługi dystrybucji i dostarczania wody.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • usług związanych z reklamą przedsiębiorstw transportowych (kl.35);
 • usług związanych z ubezpieczeniem podczas transportu ludzi lub towarów (kl.36);
 • usług związanych z konserwacją i naprawami pojazdów lub naprawami innych obiektów związanych z transportem ludzi lub towarów (kl.37);
 • prowadzenia wycieczek z przewodnikiem (kl.41)
 • przechowywania danych elektronicznych (kl.42);
 • usług związanych z rezerwacją pokoi w hotelach przez biura podróży lub biura pośrednictwa (kl. 43).

Obróbka materiałów; Recykling odpadów i śmieci; Oczyszczanie powietrza i oczyszczanie wody; Drukowanie; Konserwowanie napojów i żywności

Dla celów klasyfikacji znak uważany jest za znak towarowy we wszystkich przypadkach, w których substancja lub przedmiot jest wystawiony na sprzedaż przez osobę, która dokonała jego obróbki lub przekształcenia.

Znak jest uważany za znak usługowy wyłącznie w przypadkach, gdy obróbka lub przekształcenie zostało wykonane na rzecz innej osoby.

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi związane z przekształceniem przedmiotów lub substancji oraz jakimkolwiek procesem powodującym zmianę ich istotnych właściwości, np. farbowanie odzieży; w konsekwencji usługa dotycząca konserwacj mieścić się będzie w klasie 40, jeśli spowoduje zmianę właściwości przedmiotu, np. chromowanie zderzaków pojazdów silnikowych;
 • usługi związane z obróbką materiałów, mogące występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego niż budowlany; na przykład usługi polegające na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez ścieranie lub pokrywaniu metalami.
 • wytwarzanie towarów na specjalne zamówienie (mając na uwadze, że niektóre urzędy wymagają wymienienia wytwarzanych towarów), wytwarzanie samochodów na zamówienie;
 • łączenie materiałów, np. Lutowanie lub spawanie;
 • usługi technika dentystycznego;
 • pikowanie tkanin, haftowane, szycie na zamówienie, barwienie tkanin, apreturowanie tkanin.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • przetwarzanie i obróbka żywności, np. wytłaczanie owoców, młynarstwo, konserwowanie żywności i napojów, wędzenie i mrożenie żywności;
 • usługi niewymagające zmiany cech istotnych przedmiotów lub substancji, np. konserwacja mebli lub usługi naprawcze (kl.37);
 • usług w zakresie budownictwa, np. malowania i tynkowania (kl.37);
 • usługi czyszczące, np. pranie, mycie okien, czyszczenie powierzchni budynków wewnątrz i od zewnątrz (kl.37)
 • zabezpieczanie przed korozją, np. zabezpieczanie pojazdów przed rdzą (kl.37);
 • niektórych usług na zamówienie, np. malowania samochodów na zamówienie (kl.43)
 • dekorowanie żywności, rzeźbienie w jedzeniu (kl.43)

Nauczanie; Kształcenie; Rozrywka; Działalność sportowa i kulturalna

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi lub tresurą zwierząt;
 • usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację;
 • prezentację dzieł sztuki wizualnej lub literatury w celach kulturalno-oświatowych.

Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego; Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi inżynierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów w dziedzinie naukowej i technologicznej, w tym konsultacji technologicznej;
 • usługi komputerowe i technologiczne zabezpieczające dane komputerowe oraz dane osobowe i finansowe, oraz służące wykrywaniu przypadków nieautoryzowanego dostępu do danych i informacji, np. usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi szyfrowania danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie;
 • oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS];
 • badania naukowe w dziedzinie medycyny;
 • usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego;
 • niektóre usługi projektowe, np. wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, opakowań i ubiorów;
 • miernictwo;
 • usługi przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • niektórych usług badawczych, np. badań w zakresie biznesu (kl.35), badań rynkowych (kl.35), usług badań dotyczących finansów (kl.35), badań genealogicznych (kl.45), badań prawnych (kl.45);
 • audytu działalności gospodarczej (kl.35)
 • przetwarzania tekstu i usług komputerowego zarządzania plikami (kl. 35);
 • ocen finansowych i podatkowych (kl.36);
 • górnictwa i wydobywania ropy naftowej i gazu (kl. 37);
 • instalacji sprzętu komputerowego i usług serwisowych (kl.37);
 • usług w zakresie inżynierii dźwięku (kl.41);
 • niektórych usług projektowych, np. projektowania krajobrazu (kl.44);
 • usług medycznych i weterynaryjnych (kl.44);
 • usług prawnych (kl. 45).

Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; Tymczasowe zakwaterowanie

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, zwłaszcza przez biura podróży lub innych pośredników;
 • pensjonaty dla zwierząt.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • usług wynajmu na stałe nieruchomości takich jak domy, mieszkania lub podobne (kl. 36);
 • usług biur podróży w zakresie planowania podróży (kl.39);
 • konserwowania żywności i napojów (kl. 40);
 • organizacji dyskotek (kl. 41);
 • szkół z internatem (kl. 41);
 • domów spokojnej starości i domów dla rekonwalescentów (kl. 44).

Usługi medyczne; Usługi weterynaryjne; Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt; Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi szpitali;
 • usługi telemedyczne;
 • usługi dentystyczne, optometryczne i usługi w zakresie zdrowia psychicznego;
 • analizy medyczne związane z leczeniem osób, takie jak prześwietlenia rentgenowskie oraz pobieranie próbek krwi;
 • usługi terapeutyczne, np. fizjoterapia i terapia mowy;
 • porady w zakresie farmakologii oraz sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów;
 • usługi związane z bankami tkanek ludzkich i krwi;
 • placówki rekonwalescencji;
 • doradztwo w zakresie diety i odżywiania się;
 • usługi kuracji uzdrowiskowych;
 • usługi sztucznego zapłodnienia oraz in vitro;
 • hodowla zwierząt;
 • usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt;
 • przekłuwanie i tatuowanie ciała;
 • usługi związane z uprawą roślin takie jak ogrodnictwo, projektowanie krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników;
 • usługi związane z florystyką, takie jak układanie kwiatów oraz projektowanie ogrodów;
 • usuwanie chwastów i zwalczanie szkodników dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • zwalczania szkodników inne niż dla rolnictwa,akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa (kl.37);
 • instalacji i usług serwisowych systemów nawadniających (kl. 37);
 • transportu sanitarnego (kl. 39);
 • uboju zwierząt i ich wypychania (kl. 40);
 • wyrębu drzew i przetwórstwa drewna (kl.40);
 • szkolenia zwierząt (kl. 41);
 • klubów odnowy fizycznej (kl. 41);
 • badań naukowych w dziedzinie medycyny (kl.42);
 • pensjonatów dla zwierząt (kl. 43);
 • domów opieki dla osób w podeszłym wieku (kl.43);
 • usług pogrzebowych (kl.45).

Usługi prawne; Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia; Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób

Klasa ta obejmuje w szczególności:

 • usługi świadczone przez prawników, praktykantów adwokackich i rzeczników na rzecz osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw;
 • usługi dochodzenia i nadzoru związane z fizycznym bezpieczeństwem osób i bezpieczeństwem mienia;
 • usługi osobiste świadczone osobom związane z wydarzeniami społecznymi, jak np. usługi dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

 • profesjonalnego bezpośredniego wsparcia w zakresie prowadzenia i funkcjonowania przedsięwzięć handlowych (kl. 35);
 • usług związanych ze sprawami finansowymi i monetarnymi oraz udzielaniem ubezpieczeń (kl. 36);
 • przewozu podróżnych (kl.39);
 • ochrony transportu (kl.39);
 • usług związanych ze wszystkimi formami nauczania ludzi (kl.41);
 • występów wokalistów oraz tancerzy (kl. 41);
 • usług programowania komputerowego na potrzeby ochrony oprogramowania (kl. 42);
 • doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, ochrony danych w Internecie i usługi szyfrowania danych (kl. 42);
 • usług medycznych, higienicznych i kosmetycznych dla ludzi i zwierząt (kl.44);
 • niektórych usług najmu (zob. alfabetyczny wykaz usług i uwagi ogólne (b) odnoszące się do klasyfikacji usług).

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Nie daj wyprzedzić się konkurencji. Skorzystaj z naszego narzędzia bo bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego. Natychmiast otrzymasz kalkulację kosztów naszej usługi. Całą resztę załatwimy za Ciebie!

Amazon Brand Registry. Jak chronić markę na Amazon?

Program Amazon Brand Registry adresowany jest do właścicieli marek, którzy chcą zabezpieczyć markę przed nieuczciwą konkurencją w ramach sprzedaży na Amazon. Program ten to również szereg benefitów dla sprzedawców pozwalających na zyskanie przewagi konkurencyjnej!

Continue reading